Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Scenariusz zajęć dla uczniów klas VII i VIII autyzm

Scenariusz zajęć dla uczniów klas VII-VIII

szkoły podstawowej

Temat: „Poznaj Marię, dziewczynę, która lubi mieć plan”

Materiały należą do Fundacji SYNAPSIS. Mogą zostać wykorzystane, w tym skopiowane,

wyłącznie w niekomercyjnych działaniach edukacyjnych.

 

Uwagi ogólne dla prowadzącego

Przygotowanie do zajęć

 • zapoznaj się z prezentacją „Przewodnik po autyzmie” i obejrzyj dołączone

do niej filmy,

 • przeczytaj scenariusz zajęć, spróbuj go przećwiczyć,
 • w scenariuszu są miejsca, w których możesz spisać swoje uwagi i sporządzić

notatki,

 • zgodnie z uwagami ze scenariusza przygotuj materiały potrzebne do zajęć

(np. wydrukuj kartę z twarzą Marii),

 • wydrukuj odpowiednią ilość kart z zadaniami dla uczniów.

W szkole

 • przygotuj salę: flipczart i taśmę klejącą lub klej/tablicę magnetyczną

i magnesy, komputer z dostępem do internetu oraz rzutnik multimedialny,

 • przygotuj materiały potrzebne w trakcie zajęć np. flamastry, karteczki

samoprzylepne,

 • proponujemy, żeby uczniowie nie siedzieli w ławkach, ale by ustawić krzesła

bliżej tablicy np. w układzie teatralnym,

 • upewnij się, że w sali, w której obywają się zajęcia jest połączenie

z internetem; jeżeli jest ono słabe, wcześniej przygotuj filmy do odtworzenia,

 • w razie pytań prosimy o kontakt na adres: mariaija@synapsis.org.pl.

Powodzenia!

Cele zajęć:

 • poznanie specyfiki zaburzenia, jakim jest autyzm,
 • pogłębienie wiedzy uczniów na temat cech charakterystycznych osób ze

spektrum autyzmu (relacje społeczne, komunikowanie się, zachowania, zainteresowania

osób z autyzmem),

 • zrozumienie problemów osób ze spektrum autyzmu i ich trudności w rozumieniu

świata,

 • uświadomienie różnorodności zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • uwrażliwienie uczniów na osoby ze spektrum autyzmu, ich problemy i możliwości

pomocy,

 • pogłębienie wiedzy na temat samego siebie.

Przewidywane osiągnięcia:

Uczeń:

 • wie, że autyzm jest jedną z niepełnosprawności,
 • wie, że osoby ze spektrum autyzmu mogą funkcjonować na bardzo różnym

poziomie,

 • wie, że osoby z autyzmem mają problemy w zakresie relacji społecznych,

komunikowania się i zainteresowań,

 • potrafi podać cechy charakterystyczne dla wybranej osoby z autyzmem

w zakresie relacji społecznych, komunikowania się i zainteresowań,

 • uświadamia sobie w jaki sposób można pomóc osobie z autyzmem.

Pomoce do przeprowadzenia zajęć:

 • komputer z dostępem do internetu, głośniki,
 • link do filmu „Podróż Marii” http://youtu.be/iY10l7pbe2o,
 • link do filmu „Inny szuka szczęścia” http://youtu.be/DKthiOJalsI,
 • kilka egzemplarzy książki „Maria i ja”,
 • wydruk rysunku twarzy Marii (załącznik nr 1),
 • karty do ćwiczenia „Jesteśmy różni” (załącznik nr 2),
 • flipczart, tablica magnetyczna, magnesy lub taśma klejąca,
 • flamastry, klej,
 • bloczek różnokolorowych kwadratowych karteczek samoprzylepnych,
 • prezentacja multimedialna.

Materiał dodatkowy:

 • materiały o autyzmie dla wolontariuszy prowadzących zajęcia.

Czas trwania zajęć: 2 x 45 minut

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie slajd 1
 • przedstawienie się wolontariusza,
 • krótkie przedstawienie Fundacji Orange wspomagającej osoby z niepełnosprawnościami,
 • krótkie predstawienie Fundacji SYNAPSIS jako organizacji zajmującej się pomocą

osobom z autyzmem,

 • publikacja „Maria i ja” powstała z inicjatywy Fundacji Orange przy wsparciu

merytorycznym Fundacji SYNAPSIS.

Notatki: ..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 1. Wprowadzenie slajd 2
 • prowadzący wyjaśnia cel spotkania: zapoznanie i poszerzenie wiedzy na temat

specyfiki autyzmu,

 • prowadzący pyta, czy uczniowie znają lub kiedykolwiek spotkali jakąś osobę

z autyzmem, zespołem Aspergera lub innymi zaburzeniami ze spektrum

autyzmu.

Notatki: ................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 1. Co to jest autyzm? – burza mózgów
 • prowadzący przykleja na flipczarcie kartkę z rysunkiem twarzy Marii, jako

przedstawicielki grupy osób z autyzmem. Pyta, czy uczniowie wiedzą coś na

temat autyzmu, jakie mają skojarzenia z tym słowem,

 • uczniowie dostają kolorowe karteczki samoprzylepne, na każdej zapisują

jedno skojarzenie ze słowem autyzm lub znaną sobie informację na temat

autyzmu,

 • prowadzący pyta o wnioski,
 • uczniowie odczytują informację,
 • po odczytaniu informacji z karteczki – podchodzą do tablicy i przyklejają ją

wokół portretu Marii/lub prowadzący zapisuje tę informację na flipczarcie.

Lista informacji zgromadzonych przez uczniów może posłużyć później do

dyskusji.

Uwaga dla prowadzącego:

Jeśli uczniowie nic nie wiedzą na temat autyzmu wyjaśniamy, że podczas

spotkania postaramy się przybliżyć im jest, czym jest autyzm.

Notatki: ................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 1. Autyzm jest niewidoczny slajd 3
 • prowadzący prezentuje zdjęcia różnych osób, wśród nich znajdują się osoby

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

 • Pytanie: Która z tych osób ma autyzm? Wśród zdjęć znajdują się fotografie

osób z autyzmem.

Uwaga dla prowadzącego:

Osoby z autyzmem to chłopiec zasłaniający uszy i dziewczynka przy ścianie.

Wniosek: autyzm jest „niewidoczny”. Często nie można go rozpoznać po samym

wyglądzie osoby.

Notatki: ................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 1. Przedstawienie postaci Marii. Prezentacja książki slajd 4

Prowadzący nawiązuje do poprzednich punktów i prezentuje książkę „Maria

i ja”. Wyjaśnia, że jest to historia o jednej z osób z autyzmem. Książka została

napisana i narysowana przez ojca Marii.

 

 1. Poznajmy Marię slajd 5
 • prowadzący krótko przedstawia postać Marii:

––Maria jest prawdziwą postacią, obecnie skończyła 18 lat i mieszka w Hiszpanii.

Razem ze swoimi rodzicami jest bohaterką filmu dokumentalnego

przedstawiającego jej życie. Film nosi tytuł taki sam jak prezentowana

książka. Zdjęcie na prezentacji pochodzi właśnie z tego filmu,

 • wyjaśnienie, że nie możemy przedstawić filmu dokumentalnego, ale możemy

poznać Marię, oglądając inny film – animację zrobioną na podstawie

rysunków wykonanych przez ojca Marii.

Notatki: ................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 1. Prezentacja filmu animowanego „Podróż Marii” slajd 6
 • prowadzący wyjaśnia, że film przedstawia charakterystykę funkcjonowania

dziewczyny. W momencie gdy był tworzony. Maria miała 15 lat, stąd podany

w nim jest inny wiek,

 • zadaniem uczniów jest przyjrzenie się najbardziej charakterystycznym

cechom Marii.

Notatki: ................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 1. Rozmowa na temat filmu. Co uczniowie zapamiętali na temat

funkcjonowania Marii

 • wyjaśnienie, że Maria jest osobą o głębszych problemach rozwojowych:

słabo mówi i ma trudności z rozumieniem mowy, używa obrazków do komunikowania

się, ma problem z rozumieniem emocji innych ludzi, ma powtarzalne

zachowania i rytuały, nie lubi zmian,

Notatki: ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

 1. Prezentacja fragmentu filmu „Inny szuka szczęścia” o młodym

człowieku z zespołem Aspergera slajd 7

 • prowadzący wyjaśnia, że osoby ze spektrum autyzmu mogą funkcjonować

w bardzo różny sposób i bardzo różnić się między sobą swoimi zachowaniami

i nasileniem problemów,

 • zaproszenie do obejrzenia filmu dokumentalnego o chłopaku z zespołem

Aspergera http://www.youtube.com/watch?v=DKthiOJalsI,

 • wyjaśnienie, że zespół Aspergera jest to lżejsza forma autyzmu.

Notatki: ................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Uwaga dla prowadzącego:

Film prezentowany do minuty 05:02.

 1. Podsumowanie obu filmów slajd 8
 • prowadzący pyta o cechy charakterystyczne, które uczniowie widzieli u bohaterów

obu filmów. Odniesienie do cech wymienianych na początku zajęć,

 • weryfikacja tych cech. Które z wymienionych wcześniej cech było widać

u bohaterów. Jakie nowe moglibyśmy dodać?

––uczniowie zapisują cechy na karteczkach, kolejno odczytują je i umieszczają

na flipczarcie. Podczas wymieniania kolejnych grup problemów prowadzący zapisuje na

górze arkusza z flipczartu hasła:

 • kontakty społeczne
 • porozumiewanie się
 • umiejętności i zainteresowania

Notatki: ................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

8

 1. Ćwiczenie: Jesteśmy różni slajd 9
 • prowadzący proponuje wspólne ćwiczenie, którego celem jest przyjrzenie

się sobie i innym:

––rozdaje uczniom karty „Jesteśmy różni” (załącznik nr 2),

––wyjaśnia, by uczniowie zaznaczyli na pierwszej karcie skali ocenę własnych

umiejętności w danym zakresie, a następnie ocenili umiejętności Marii

i Tomka na podstawie filmów, które widzieli,

 • praca indywidualna uczniów – wypełnienie kart,
 • dyskusja moderowana na forum całej klasy. Przykładowe pytania:

◆◆Czy uczniowie widzą różnice pomiędzy sobą a Marią i Tomkiem?

◆◆W czym Maria i Tomek są do siebie podobni, a czym się różnią?

◆◆Czy trudno było zaznaczyć ocenę na skalach?

◆◆Czy pamiętają, jakie umiejętności mają Maria i Tomek?

◆◆Czy pamiętają, jakie trudności mają Maria i Tomek?

◆◆Jakie problemy w życiu codziennym mogą wynikać z trudności związanych

z autyzmem?

 • Prowadzący podsumowuje, że każdy z nas może się bardzo różnić od innych

swoimi umiejętnościami, zainteresowaniami, mocnymi i słabymi stronami.

Tak samo osoby z autyzmem mogą mieć bardzo różne umiejętności i problemy.

Choć wszyscy oni mają problemy z kontaktami z innymi ludźmi, komunikowaniem

się z innymi oraz specyficzne, czasem dziwne zainteresowania.

Notatki: ................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 1. W jaki sposób można pomóc osobom z autyzmem – burza mózgów

slajd 10

 • prowadzący zdejmuje arkusz z cechami osób z autyzmem z flipczartu i przewiesza

go w inne miejsce – tak, żeby uczniowie nadal mogli go widzieć,

 • pisze na nowym arkuszu hasła:

––Problemy z kontaktami społecznymi

◆◆Pytanie do uczniów: W jaki sposób można pomóc osobie, która ma problemy

z nawiązywaniem kontaktów społecznych, np. z rozpoczynaniem

rozmowy, jak powinniśmy się do niego zwracać, jak zachowywać?

Pomysły: dawać czas na zapoznawanie się z nowymi osobami, starać się

nawiązywać kontakt wzrokowy, ale nie być w tym nachalnym, być spokojnym,

cierpliwym, proponować wspólne aktywności, ale nie nalegać, jeśli

ta osoba od nas odchodzi, nie obrażać się w takich sytuacjach itp.

––Problemy w rozumieniu mowy i komunikowaniu się

◆◆Pytanie do uczniów: W jaki sposób pomóc osobie, która może mieć problem

z rozumieniem mowy i sama dość słabo mówi? Można tu powołać

się na sytuację osoby, która przyjeżdża z innego kraju i nie zna zbyt wielu

słów w naszym języku.

Pomysły: mówić wolniej, kierować komunikat do osoby, pokazywać

przedmioty, obrazki, kiedy się do niego mówi itp.

––Problemy z rozumieniem emocji

◆◆Pytanie do uczniów: W jaki sposób można pomóc rozumieć emocje komuś,

kto ich nie rozumie? Jakbyśmy byli w kraju o zupełnie innej kulturze,

gdzie mimika i zachowanie innych może zupełnie coś innego znaczyć, np.

tak jak w kulturze Dalekiego Wschodu.

Pomysły: nazywanie tego, co się przeżywa, wyjaśnianie, jak ktoś może

się czuć w określonych sytuacjach, np. kiedy dostanie się prezent, kiedy

dostanie się złą ocenę, kiedy ktoś nam coś zepsuje itp.

––Problemy ze zmianami, reagowanie strachem na nowe sytuacje

◆◆Pytanie do uczniów: Jak pomóc osobie, która nie wie, co się zaraz wydarzy

i bardzo się tego boi? To tak, jakbyśmy się znaleźli w zupełnie nowym

dla nas miejscu, wśród nowych ludzi. Wiemy, że musimy spędzić tu wiele

godzin, ale zupełnie nie wiemy, co się będzie z nami działo.

Pomysły: uprzedzanie o tym, co ma się stać, np. o zmianie w planach lekcji,

zmianach planów na popołudnie itp. (bardzo pomocny jest plan zajęć).

Notatki: ................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

Przygotowała mgr Dorota Pawelec

Data dodania: 2023-03-30 07:48:23
Data edycji: 2023-03-30 07:50:54
Ilość wyświetleń: 2266

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej