Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą realizowania obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 roku życia.
 

Potrzebne dokumenty:
  • Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun, osoba (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem. Wzór wniosku można pobrać poniżej.
  • Dokument potwierdzający status opiekuna prawnego lub sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem (np. kopia orzeczenia sądu).
  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka z określeniem formy zespołowej lub indywidualnej zajęć, która powinna być zastosowana wobec dziecka. Wzór zaświadczenia lekarskiego można pobrać poniżej.
  • Informację  o funkcjonowaniu dziecka wydaną przez nauczyciela prowadzącego z dzieckiem zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, jeśli było ono uczestnikiem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Wzór można pobrać poniżej.
Dodatkowo do wniosku można dołączyć:
  • Dodatkową dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka,
  • Wyniki badań psychologicznych,
  • Opinie terapeutów pracujących z dzieckiem.
Data dodania: 2019-09-18 10:20:13
Data edycji: 2021-11-24 11:50:11
Ilość wyświetleń: 1921

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej