Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Oferta

 

Oferta współpracy PPPP z siedzibą w Walimiu miejsce wykonywania zadań Wałbrzychu 

dla placówek oświatowych w roku szkolnym 2020-2021 

 

* Szczegóły organizacyjne niezbędne do realizacji w okresie pandemii  wymagają indywidualnego ustalenia z osobą realizującą        daną formę współpracy i wsparcia . W zależności od potrzeb placówki realizacja może nastąpić w systemie:

 • stacjonarnym
 • zdalnym
 • hybrydowym

 

 

 

OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ WSZYSTKICH TYPÓW

 

 

 

 

Nazwa

 

 

Odbiorcy

 

Forma realizacji

 

 

 

Czas realizacji, ilość godzin

 

 

Realizator

1.       

ODA DO ZABAWY- oderwij się od telewizora, komputera i telefonu

·     aktywne spędzanie czasu wolnego,

·     promowanie zdrowego, aktywnego spędzania wolnego czasu,

·     bezpieczeństwo w sieci

 

uczniowie klas I-III SP

warsztaty z elementami profilaktyki

 

1 zajęcia

Katarzyna Pawlikowska

2.       

ŻYJ ZDROWO

·     aktywne spędzanie czasu wolnego,

·     promowanie zdrowego żywienia,

·     umiejętność radzenia sobie z emocjami,

·     promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu,

·     bezpieczeństwo dzieci – ograniczanie zachowań ryzykownych - dbanie o swoje bezpieczeństwo.

 

uczniowie klas IV-VIII SP

warsztaty z elementami profilaktyki

 

zajęcia trwające 1h-3h

Katarzyna Pawlikowska

 

Renata Baranowska

3.       

PLANUJĘ, WYBIERAM, DECYDUJĘ CZYLI  CO DALEJ ÓSMOKLASISTO.

·         czynniki wyboru zawodu

·         bilans własnych zasób

·               kompetencje we współczesnym świecie

·         określenie dróg dalszej edukacji

Uczniowie  klas VIII SP

warsztaty edukacyjne- realizacja w grupach do 15 uczniów

3 godziny dydaktyczne

Ewa Perlik

4.       

MOJE MARZENIA I PLANY.

·         rola zainteresowań i uzdolnień w wyborze zawodu

·         sztuka planowania a zmiany współczesnego świata

Uczniowie klas VII SP

warsztaty edukacyjne – realizacja w grupach do 15 uczniów

3 godziny dydaktyczne - zajęcia stacjonarne

Ewa Perlik

5.       

ZABAWY Z ZAWODAMI, CZYLI KIM CHCIAŁBYM ZOSTAĆ?

Charakterystyka zawodów przyszłości, czynności zawodowych i cech idealnych kandydatów do zawodu.

 

Uczniowie klas V i VI SP

warsztaty edukacyjne - realizacja w grupach do 15 uczniów

3 godziny dydaktyczne -  zajęcia stacjonarne

Ewa Perlik

6.       

STRES – WRÓG CZY PRZYJACIEL?

Świat emocji w czasach pandemii. Ćwiczenie relaksacyjne.

 

Uczniowie klas IV-VIII SP oraz

uczniowie szkół ponadpodstawowych

1.Warsztaty edukacyjne – realizacja w grupach do 15 uczniów

2. Indywidualne porady zdalne z  wykorzystaniem komunikatorów Skype, Whats up, Messenger (do ustalenia z odbiorcą)

1. 3 godziny dydaktyczne – zajęcia stacjonarne

2. 1 godzina dydaktyczna

Ewa Perlik

7.       

KARIERA – OD PUCYBUTA DO MILIONERA?

·         bilans własnych zasobów

·         charakterystyka współczesnego rynku pracy okiem pracodawcy

·         branże i zawody pożądane na rynku pracy

 

Uczniowie klas VIII SP, uczniowie szkół ponadpodstawowych

1.      Prezentacja,  warsztaty edukacyjne -

realizacja w grupach do 15 uczniów

2.      Prezentacja – tryb stacjonarny - realizacja w grupach do 15 uczniów lub zdalnie (komunikator do ustalenia) – ilość uczestników dowolna 

1.3 godziny dydaktyczne - zajęcia stacjonarne

2. 1 godzina dydaktyczna

Ewa Perlik

8.       

ROZMOWY DORADCZE – INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE

Uczniowie klas VIII SP, uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych

CHAT z Doradcą zawodowym od II semestru  roku szkolnego

wg potrzeb

Ewa Perlik

9.       

Techniki uczenia się „JAK SIĘ UCZYĆ, ŻEBY SIĘ NAUCZYĆ”

uczniowie kl. VI – VIII SP, szkoła ponadpodstawowa

Prezentacja – dla nauczycieli do przeprowadzenia

1 zajęcia

Anna Podyma

10.   

Bezpieczny Internet”

uczniowie – kl. I-III i IV –VIII SP

prezentacja,  - dla nauczycieli do przeprowadzenia

1 zajęcia

Anna Podyma

11.   

Logobajki

dzieci przedszkolne

Zajęcia warsztatowe i zabawy usprawniające artykulację.

1 zajęcia

Agnieszka Matejczuk

12.   

 

„LUBIĘ SIEBIE”- zajęcia rozwijające pozytywną samoocenę i samoakceptację, wskazywanie wartości, którymi warto kierować się w życiu.

 

uczniowie wszystkich typów szkół

zajęcia warsztatowe z elementami socjoterapii

cykl zajęć w blokach tematycznych

Renata Baranowska

13.   

Trening pewności siebie.

uczniowie SP

warsztaty

1 zajęcia

Kamila Majcherczyk

14.   

ZŁOŚĆ PIĘKNOŚCI SZKODZI

 

- akceptacja swojej emocjonalności

- rozpoznawanie złości

- konstruktywne radzenie sobie z napięciem

 

Uczniowie klas I-V SP

warsztaty

 

zajęcia trwające1h-3h

Alicja Czajkowska Gut

15.   

MALUCH KAŻDE EMOCJE ODGADNIE

 

- rozpoznawanie własnej emocjonalności

- uwrażliwianie dzieci na odczucia innych

 

Przedszkolaki

warsztaty

zajęcia trwające1h-3h

Alicja Czajkowska Gut

16.   

asertywNIE bronie własnych granic

 

- wyjaśnienie czym jest asertwność i dlaczego jest taka ważna

- poszerzenie wiedzy dotyczącej prawidłowych postaw w kontaktach społecznych

- kształtowanie umiejętności prawidłowego rozwiązywania sytuacji trudnychUczniowie klas I-III SP

warsztaty

 

zajęcia trwające 1h-3h

Alicja Czajkowska Gut

17.   

DOBRE I ZŁE SEKRETY

 

- rodzaje sekretów

- jakie sekrety należy ujawnić a jakie zachować

- kto to jest skarżypyta?

 

Przedszkolaki, uczniowie klas I-III SP

warsztaty

zajęcia trwające 1h-3h

Alicja Czajkowska Gut

18.   

KOCHAM SIEBIE MIMO WSZYSTKO- radzenie sobie z trudnościami i niepowodzeniami

 

- praca w obszarze uświadamiania i akceptacji własnych deficytów i zasobów

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami

 

Uczniowie klas V-VIII SP

warsztaty

zajęcia trwające 1h-3h

Alicja Czajkowska Gut

 

 

 

OFERTA DLA NAUCZYCIELI i  RAD PEDAGOGICZNYCH SZKÓŁ WSZYSTKICH TYPÓW 

 

Nazwa

 

 

Odbiorcy

 

Forma realizacji

 

Czas realizacji

 

Realizator

1.       

Przygotowanie dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego (gotowość szkolna)

·         gotowość szkolna,

·         specjalne potrzeby edukacyjne,

·         wcześniejsze rozpoczęcie

spełniania obowiązku szkolnego

nauczyciele przedszkoli oraz klas przedszkolnych w szkołach podstawowych

konsultacje grupowe i indywidualne

2 h

Katarzyna Pawlikowska

2.       

Konsultacje dla nauczycieli „SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ – ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE DYSLEKSJI”

zainteresowani nauczyciele/ pedagodzy

porady, konsultacje dla nauczycieli

wg potrzeb

Katarzyna Pawlikowska

3.       

NAUCZYCIEL WOBEC NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ UCZNIÓW. METODA KONSTRUKTYWNEJ KONFRONTACJI.

Nauczyciele przedszkoli, placówek i szkół każdego typu

1.      Szkolenie Rady Pedagogicznej w trybie stacjonarnym

2.      Prezentacja – szkolenie zdalne

1.3  godziny dydaktyczne zajęcia stacjonarne

2.2 godziny dydaktyczne

Ewa Perlik

4.       

BUDOWANIE  POZYTYWNYCH RELACJI

W SYTUACJI KONFLIKTU – ROLA MEDIACJI RÓWIEŚNICZYCH W ŚRODOWISKU SZKOLNYM.

Nauczyciele przedszkoli, placówek i szkół każdego typu

1.Szkolenie Rady Pedagogicznej w trybie stacjonarnym

2.Prezentacja – szkolenie zdalne

1. 3 godziny dydaktyczne  zajęcia stacjonarne

2.2 godziny dydaktyczne

Ewa Perlik

5.       

ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE I ICH ROLA W PODNOSZENIU JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

Nauczyciele przedszkoli, placówek i szkół każdego typu

1.Szkolenie Rady Pedagogicznej w trybie stacjonarnym

2.Prezentacja – szkolenie zdalne

1.3godziny dydaktyczne zajęcia stacjonarne

2.2 godziny dydaktyczne

Ewa Perlik

6.       

OKIEM PRAKTYKA - UCZEŃ Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO W SZKOLE.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce. Warunki i formy organizacji kształcenia ucznia niepełnosprawnego.

Nauczyciele przedszkoli, placówek i szkół każdego typu

1. Szkolenie Rady Pedagogicznej w trybie stacjonarnym

2.Prezentacja – szkolenie zdalne.

3. Tele porady.

1. 3 godziny dydaktyczne zajęcia stacjonarne

2.2 godziny dydaktyczne

Ewa Perlik

7.       

UCZEŃ Z ZESPOŁEM ASPERGERA W SZKOLE

nauczyciele  SP

prezentacja, wkład – on-line

1 zajęcia

Anna Podyma

8.       

MUTYZM WYBIÓRCZY

nauczyciele – przedszkole, SP

prezentacja, wykład – on-line

1 zajęcia

Anna Podyma

9.       

ZABURZENIA EMOCJONALNE U DZIECI I MŁODZIEŻY

nauczyciele - SP

Warsztat – on-line

1 zajęcia

Anna Podyma

10.   

 PRACA Z UCZNIEM ZE SPECTRUM AUTYZMU

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

szkolenie rady pedagogicznej = on - line

1 zajęcia

Anna Podyma

11.   

Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym – zapobieganie i środki zaradcze.

nauczyciele szkół wszystkich typów.

konsultacje indywidualne i grupowe

1 zajęcia

Renata Baranowska

12.   

Wczesna diagnoza logopedyczna –rozpoznawanie wad wymowy i kierowanie do odpowiednich specjalistów.

nauczyciele przedszkola i szkół podstawowych.

lonsultacje online

1 zajęcia

Agnieszka Dąbkowska Monika Sidor

Agnieszka Matejczuk

13.   

Samookaleczenia- przyczyny i sposoby pomocy dzieciom w sytuacji autoagresji

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

szkolenie rady pedagogicznej

(formy pracy bezpośredniej, grupa 15 os.)

1 zajęcia

Kamila Majcherczyk

14.   

Rozpoznawanie symptomów depresji u dzieci i młodzieży oraz udzielanie im wsparcia.

 

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Szkolenie rady pedagogicznej

(formy pracy bezpośredniej, grupa 15 os.)

1 zajęcia

Kamila Majcherczyk

                 

 

 

 

OFERTA DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I UCZNIÓW

SZKÓŁ WSZYSTKICH TYPÓW

 

 

 

Nazwa

Odbiorcy

Forma realizacji

Czas realizacji

Realizator

1.       

MOTYWOWANIE DZIECKA DO NAUKI

·  określenie obszarów odpowiedzialności rodzicielskiej w zakresie nauki dziecka,

· poznanie sposobów wpływu na odrabianie prac domowych przez dziecko,

· nauka planowania i pomocy rodzicielskiej podczas odrabiania prac domowych.

 

rodzice uczniów szkół podstawowych

wykład, zajęcia warsztatowe

1 spotkanie

Katarzyna Pawlikowska

2.       

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA. CZY MOJE DZIECKO OSIĄGNĘŁO GOTOWOŚĆ SZKOLNĄ?

· gotowość szkolna,

· specjalne potrzeby edukacyjne,

· wcześniejsze rozpoczęcie

spełniania obowiązku szkolnego

rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych

wykład, zajęcia warsztatowe

1 spotkanie

Katarzyna Pawlikowska

3.       

Bezpieczne korzystanie 
z Internetu

·         promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu

rodzice wszystkich typów szkół

wykład, zajęcia warsztatowe

1 spotkanie

Katarzyna Pawlikowska

4.       

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

rodzice

warsztaty edukacyjne -  

10 spotkań po 3 godziny dydaktyczne

Ewa Perlik,

Kamila Majcherczyk,

Katarzyna Pawlikowska,

Renata  Baranowska

5.       

RODZIC NAJLEPSZYM DORADCĄ SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

rodzice

1.                 Prelekcja – zajęcia stacjonarne w grupach do 15 osób.

2.                 Porady i konsultacje – indywidualnie w trybie stacjonarnym na terenie poradni

 1 godzina dydaktyczna – zajęcia stacjonarne

Ewa Perlik

6.       

RODZIC NAJLEPSZYM DORADCĄ SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

rodzice

Tele porady dla rodziców od II semestru roku szkolnego

wg potrzeb

Ewa Perlik

7.       

Wpływ telewizji na psychikę i osobowość dziecka

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja i konsultacje

1 zajęcia

Renata Baranowska

8.       

Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym – zapobieganie i środki zaradcze

rodzice uczniów szkół wszystkich poziomów

konsultacje indywidualne i grupowe

1 zajęcia

Renata Baranowska

9.       

Jak pomóc swojemu dziecku odnieść sukces przy pomocy gry w szachy

rodzice uczniów szkół podstawowych

wykład, prezentacja

1 zajęcia

Hanna Rychlik

10.   

Żyj z głową inwestując w swoje dobre nawyki - czyli jak prawidłowo nosić plecak/torbę, jak podnosić zakupy, jak wstawać z łóżka i wiele innych wskazówek dla naszego zdrowia

rodzice uczniów szkoły podstawowej

wykład, prezentacja

1 zajęcia

Hanna Rychlik

11.   

Sport osób niepełnosprawnych - jedna z dróg do aktywizacji dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności

rodzice uczniów wszystkich typów szkół

wykład, prezentacja

1 zajęcia

Hanna Rychlik

12.   

Metody wspomagające i alternatywne w porozumiewaniu się z dziećmi. Instruktaż wprowadzania metody MAKATON u dzieci z trudnościami komunikacyjnymi.

rodzice dzieci z trudnościami w komunikacji

konsultacje, warsztat

1 zajęcia

Agnieszka Matejczuk

Hanna Rychlik

Katarzyna Pawlikowska

 

13.   

Kiedy do logopedy ?

Wady wymowy, ich przyczyny.

rodzice dzieci z trudnościami w komunikacji

konsultacje, wykład

wg potrzeb

Agnieszka Matejczuk

14.   

Rozwijanie kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

wykład , warsztaty

1 zajecie

Anna Chomicz

15.   

SŁUCHAM I CHCE BYĆ SŁUCHANY

 

- omówienie znaczenia prawidłowej komunikacji

- zasady konstruktywnej komunikacji

 

rodzice uczniów szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych

wykład, zajęcia warsztatowe

Zajęcia trwające 1-2h

Alicja Czajkowska Gut

16.   

MOJE DZIECKO JEST UZALEŻNIONE OD KOMPUTERA, TELEWIZORA, TELEFONU?

 

- omówienie obaw dotyczących niepokojących zachowań dzieci

 

 

rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych

konsultacje

 1 konsultacja

Alicja Czajkowska Gut

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna realizuje następujące zadania:

 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży
 2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i palcówki, w tym wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
 4. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 5. Realizacja zadań statutowych

 

PLAN PRACY POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

z siedzibą w Walimiu ul. Nowa Kolonia 9, 58-320 Walim

miejsce wykonywania zadań Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

l.p.

 

                                     ZADANIA            

 

 

TERMIN

 

REALIZATORZY

 

UWAGI

  I.  DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

 

1.

Diagnozowanie dzieci i młodzieży w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznychdzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

 

Cały rok zgodnie z napływającymi wnioskami

Pracownicy merytoryczni Poradni

Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna,

fizjoterapeuty,

doradcy zawodowego

 

2.

Opiniowanie

Wydawanie opinii

Udzielanie pisemnej informacji o wynikach diagnozy.

 

Cały rok zgodnie z napływającymi wnioskami

Pracownicy merytoryczni Poradni

Na pisemny wniosek rodzica, pełnoletniego ucznia

 

3.

Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego,

o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

zespołowych lub indywidualnych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego

nauczania dzieci i młodzieży oraz  opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Cały rok zgodnie z napływającymi wnioskami

Pracownicy powołani do Zespołu Orzekającego i wyznaczeni przez Przewodniczącego do napisania orzeczenia

Zgodnie z przepisami

w sprawie orzeczeń
i opinii wydawanych
przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych

4.

Diagnoza przesiewowa: narządów  zmysłów, mowy, ryzyka dysleksji, ryzyka  wad wymowy (logopedyczna), wad postawy ciała

Według potrzeb

Logopedzi, pedagodzy, fizjoterapeuta

 

Po zgłoszeniu zapotrzebowania w tym zakresie przez szkoły i przedszkola

5.

Zbieranie opinii na temat dziecka lub pełnoletniego ucznia z palcówek,  do których uczęszcza w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych

 

Cały rok- Zgodnie z zaistniałąpotrzebą

 

Pracownicy merytoryczni Poradni

Po zgłoszeniu przez rodzica wniosku o objęcie dziecka pomocą

6.

Przeprowadzenie  we współpracy ze szkołą i  rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem analizy funkcjonowania ucznia uwzględniającej efekty udzielanej przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Cały rok- Zgodnie z zaistniałą potrzebą

Wyznaczony diagnosta

W przypadku wniosków o wydanie opinii, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą zindywidualizowaną ścieżką kształceni

II. UDZIELANIE DZIECIOM I MŁODZIEŻY ORAZ RODZICOM  BEZPOŚREDNIEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

1.

 

 

 

Terapia i wsparcie psychologicznedla dzieci i młodzieży, w szczególności z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami adaptacyjnymi, problemami wychowawczymi, nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami koncentracji uwagi

w zależności od potrzeb

psycholodzy

 

zgodnie
z zapotrzebowaniem
oraz możliwościami organizacyjnymi Poradni

 

2.

Terapia pedagogiczna

 

w zależności od potrzeb

 

pedagodzy

 

zgodnie
z zapotrzebowaniem
oraz możliwościami organizacyjnymi Poradni

 

3.

Terapia logopedyczna

cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

logopedzi

 

zgodnie
z zapotrzebowaniem
i możliwościami organizacyjnymi

 

4.

Terapia EEG Biofeedback

cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

Ewa Perlik - pedagog

zgodnie
z zapotrzebowaniem

5.

Terapia  metodą Warnkego

cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

Kamila Majcherczyk-psycholog

zgodnie z zapotrzebowaniem

6.

Prowadzenie  porad i instruktaży dla rodziców dotyczących pracy logopedycznej z dzieckiem w domu

cały rok- zgodnie z napływającymi wnioskami

logopedzi

zgodnie z zapotrzebowaniem

7.

Prowadzenie  porad i instruktaży dla rodziców dotyczących usprawniania ruchowego  dziecka w domu

cały rok

Hanna Rychlik - fizjoterapeuta

zgodnie z zapotrzebowaniem

8.

Doradztwo zawodowe

cały rok

Ewa Perlik – pedagog, doradca zawodowy

zgodnie z zapotrzebowaniem, realizowane również on-line

9.

Praca z uczniem zdolnym

cały rok

Katarzyna Pawlikowska-pedagog, Kamila Majcherczyk-psycholog

zgodnie z zapotrzebowaniem, realizowane również on-line

 

10.

Porady indywidualne bez badań dla rodziców

cały rok

Kamila Majcherczyk-psycholog

Anna Podyma-psycholog

realizowane w czasie dyżurów on-line w ramach e-poradni

 

11.

Porady i konsultacje dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

cały rok

Pracownicy merytoryczni Poradni

realizowane w czasie dyżurów on-line oraz kontaktów telefonicznych

12.

 

Współpraca z przedszkolami, szkołami
 i placówkami przy opracowywaniu
i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych 

cały rok

Pracownicy merytoryczni Poradni

na wniosek dyrektora szkoły lub placówki

 

13.

Udział w pracach zespołów okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia

cały rok

Pracownicy merytoryczni Poradni

 

na wniosek dyrektora szkoły lub placówki

14.

Działania mediacyjne między stronami konfliktu (uczniami – rodzicami - nauczycielami)

cały rok

Dyrektor Poradni

na wniosek dyrektora szkoły lub placówki

15.

Interwencje kryzysowe

 

cały rok

Pracownicy merytoryczni Poradni

w przypadku zgłoszenia przez placówkę do realizacji zadania przydziału dokonuje dyrektor Poradni

16.

Warsztaty dla uczniów realizowane na terenie szkoły/placówki zgodnie z ofertą PPPP

cały rok

Pracownicy merytoryczni Poradni Dyrektor Poradni

w przypadku zgłoszenia przez placówkę do realizacji zadania przydziału dokonuje dyrektor Poradni

III. REALIZOWANIE ZADAŃ PROFILAKTYCZNYCH ORAZ WSPIERAJĄCYCH WYCHOWAWCZĄ I EDUKACYJNĄ FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PALCÓWKI, W TYM WSPIERANIE NAUCZYCIELI W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH.

Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli

Podejmowanie działań  z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży

 

1.

Artykuły, ćwiczenia, prezentacje multimedialne dla nauczycieli zamieszczane na stronie internetowej PPPP

cały rok szkolny

Pracownicy merytoryczni Poradni

 

 

2.

Prelekcje, szkolenia dla nauczycieli prowadzone w szkołach/placówkach oraz w formie webinarium lub telekonferencji

cały rok szkolny

Pracownicy merytoryczni Poradni

zgodnie
z zapotrzebowaniem

3.

Prelekcje, wykłady, pogadanki dla rodziców prowadzone w  szkołach/placówkach oraz formie webinarium lub telekonferencji

cały rok szkolny

Pracownicy merytoryczni Poradni

zgodnie
z zapotrzebowaniem

4.

Opracowywanie gazetek o tematyce profilaktycznej umieszczanych na tablicach informacyjnych PPPP

cały rok szkolny

Pracownicy merytoryczni Poradni

zgodnie  z zapotrzebowaniem

5.

Klub Pedagoga-  sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych

cały rok

 

Ewa Perlik- pedagog

 

raz na kwartał

6.

Grupa wsparcia dla nauczycieli/specjalistów pracujących z uczniem z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera

cały ok szkolny

Anna Podyma-

psycholog

 

raz na kwartał

7.

Wspomaganie szkół i placówek

cały rok

Pracownicy merytoryczni Poradni

 

zgodnie ze zgłoszeniem

 IV. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK  W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH   I OPIEKUŃCZYCH:

1.

Dyżur psychologiczny on-line w ramach e-poradni

Cały rok szkolny

Anna Podyma-psycholog,

Kamila Majcherczyk-psycholog

 

2 razy w tygodniu

2.

Prelekcje, wykłady, pogadanki dla rodziców prowadzone w szkołach/placówkach oraz w formie webinarium

Cały rok szkolny

Pracownicy merytoryczni Poradni

 

zgodnie z zapotrzebowaniem

 

3.

Telekonferencje dla rodziców, nauczycieli, dyrektorów

Cały rok szkolny

Pracownicy merytoryczni Poradni

 

zgodnie z zapotrzebowaniem

4.

Współpraca z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży

Cały rok szkolny

Pracownicy merytoryczni Poradni

 

zgodnie z potrzebami

5.

Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i wychowawców udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce

Cały rok szkolny

Pracownicy merytoryczni Poradni

 

zgodnie z potrzebami

V. ORGANIZOWANIE I REALIZOWANIE ZADAŃ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

1.

Ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka. Organizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w bieżącym roku szkolnym

wrzesień 2020, a następnie co miesiąc

zespół wczesnego wspomagania rozwoju

przydział zajęć terapeutycznych, opracowanie grafików dzieci

2.

Prowadzenie dokumentacji wczesnego wspomagania rozwoju

cały rok szkolny

koordynator zespołu wczesnego wspomagania rozwoju, członkowie zespołu

przydzielenie zadań członkom zespołu WWR w trakcie pierwszego spotkania zespołu

3.

Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem

cały rok szkolny

wszyscy członkowie wczesnego wspomagania rozwoju

 

4.

Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania

2 razy w roku szkolnym

zespół wczesnego wspomagania rozwoju

ewaluacja według obowiązujących arkuszy

5.

Współpraca z rodzicami, poradnictwo, instruktaż, udzielani wsparcia

cały rok szkolny

wszyscy członkowie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju

zapisy w dziennikach i arkuszach obserwacji

6.

Współpraca z przedszkolami, ośrodkami pomocy społecznej, podmiotami leczniczymi w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych

cały rok szkolny, w zależności od potrzeb

wszyscy członkowie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju

pismo do przedszkola z informacją o realizowaniu wczesnego wspomagania rozwoju.

7.

Promocja wczesnego wspomagania rozwoju

cały rok szkolny, raz na 2 miesiące

wszyscy członkowie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju

umieszczanie na stronie internetowej Poradni informacji o działalności zespołu wwr

8.

Sporządzanie pisemnych informacji na temat poziomu funkcjonowania dziecka

na bieżąco po złożeniu przez rodzica pisemnego wniosku

specjaliści wczesnego wspomagania rozwoju pracujący z konkretnym dzieckiem

pisemne informacje w teczkach dzieci

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658 zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U z 2017 r. poz. 1611 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zdnia 1 lutego 2013 r. wsprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, wtym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z2013 r. poz. 199 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zdnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, wtym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z2017 r. poz. 1647),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zdnia 7 września 2017 r. wsprawie orzeczeń iopinii wydawanych przez zespoły orzekające działające wpublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z2017 r. poz. 1743),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zdnia 9 sierpnia 2017 r. wsprawie zasad organizacji iudzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wpublicznych przedszkolach, szkołach iplacówkach (Dz.U. z2017 r. poz. 1591 ze zm.).

 

 

Data dodania: 2019-03-25 19:01:18
Data edycji: 2020-10-20 11:36:47
Ilość wyświetleń: 2326

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook