Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest dzieciom w wieku przedszkolnym i uczniom, u których występuje:

 • obustronne uszkodzenie narządu wzroku (niewidomi, słabowidzący),
 • obustronna wada słuchu (niesłyszący, słabosłyszący),
 • niepełnosprawność intelektualna (stopnia lekkiego, umiarkowanego lub znacznego),
 • autyzm, zespół Aspergera,
 • afazja,
 • niepełnosprawność ruchowa,
 • sprzężenie kilku z wyżej wymienionych niepełnosprawności.

 Wydawane jest także uczniom:

 • niedostosowanym społecznie,
 • zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

 

Potrzebne dokumenty:
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun, osoba (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem lub pełnoletni uczeń. Wzór wniosku można pobrać poniżej.
 • Dokument potwierdzający status opiekuna prawnego lub sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem/uczniem (np. kopia orzeczenia sądu).
 • Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola: informacja o uczniu ubiegającym się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wzór można pobrać poniżej.
 • Jeśli u dziecka/ucznia występuje obustronne uszkodzenie narządu wzroku: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza okulistę z diagnozą słabowidzenia lub ślepoty. Dokumentacja powinna zawierać wyrażone liczbowo informacje o ostrości widzenia (vod, vos, snod, snos) lub/i wyrażone w stopniach informacje o ograniczeniach pola widzeniaWzór zaświadczenia lekarskiego można pobrać poniżej.
 • Jeśli u dziecka/ucznia występuje obustronna wada słuchu: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę z diagnozą niedosłuchu lub głuchoty oraz audiogramWzór zaświadczenia lekarskiego można pobrać poniżej.
 • Jeśli u dziecka/ucznia występuje autyzm lub zespół Aspergera: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę z diagnozą tych zaburzeń rozwoju; Wzór zaświadczenia lekarskiego można pobrać poniżej.
 • Jeśli u dziecka/ucznia występuje afazja: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza neurologa z diagnozą afazji; Wzór zaświadczenia lekarskiego można pobrać poniżej.
 • Jeśli u dziecka/ucznia występuje niepełnosprawność ruchowa: zaświadczenie lekarskie  wydane przez lekarza neurologa, lekarza rehabilitacji medycznej z diagnozą niepełnosprawności ruchowej; Wzór zaświadczenia lekarskiego można pobrać poniżej.
 • Jeśli uczeń jest niedostosowany społeczne: postanowienie sądu o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia małoletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
Dodatkowo do wniosku można dołączyć:
 • Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych,
 • Opinie terapeutów pracujących z dzieckiem/uczniem,
 • Inną dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia,
 • Jeśli uczeń jest zagrożony niedostosowaniem społecznym: dokumentację wskazującą na zagrożenie ucznia niedostosowaniem społecznym.
Data dodania: 2019-09-18 10:20:02
Data edycji: 2024-02-07 13:37:54
Ilość wyświetleń: 5451

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej