Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

Opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka jest opinią wydawaną małym dzieciom niepełnosprawnym, jeśli niepełnosprawność stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest ważna do czasu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego.
 

Potrzebne dokumenty:
  • Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun lub osoba (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem.Wzór wniosku można pobrać poniżej.
  • Dokument potwierdzający status opiekuna prawnego lub sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem (np. kopia orzeczenia sądu).
  • Zaświadczenie lekarskie wydane  przez lekarza specjalistę z diagnozą danej niepełnosprawności.Wzór zaświadczenia lekarskiego można pobrać poniżej.
  • Informacja  o funkcjonowaniu dziecka wydana przez przedszkole - jeśli dziecko jest objęte wychowaniem przedszkolnym. Wzór można pobrać poniżej.

 

Dodatkowo do wniosku można dołączyć:
  • Inną dokumentację medyczną dotyczącą niepełnosprawności dziecka.
  • Opinię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną,
  • Kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
Data dodania: 2019-09-18 10:20:24
Data edycji: 2021-11-19 08:48:55
Ilość wyświetleń: 3015

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej