Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Pracownicy

DYREKTOR

mgr Regina Marciniak – nauczyciel dyplomowany z 26 letnim stażem w placówkach oświatowych , terapeuta specjalizujący się w kryzysach rodzinnych, terapii par. Autorka licznych projektów edukacyjnych dla szkół i NGO. Ma za sobą studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogika edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu ,studia podyplomowe organizacja i zarządzanie w oświacie, bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie funduszami europejskimi. Wpisana na listę ekspertów do oceny projektów unijnych w obszarze edukacja. 

PSYCHOLODZY

mgr Anna Podyma – nauczyciel dyplomowany, socjoterapeuta, z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, także z niepełnosprawnościami. Zajmuje się problemami wieku szkolnego, przemocą, interwencją kryzysową. W poradni prowadzi diagnozę psychologiczną i wsparcie terapeutyczne. Członek Zespołu Orzekającego PPPP.

mgr Kamila Majcherczyk – nauczyciel kontraktowyPo studiach pracowała jako psycholog szkolny w szkole podstawowej oraz gimnazjum. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Koordynator punktów mobilnych w powiecie.

mgr Anna Chomicz –nauczyciel kontraktowy, psycholog ze specjalnością kliniczną, ukończyła szkolenia i kursy doskonalące z zakresu pracy z dziećmi i ich rodzicami. Zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży, poradnictwem dla rodziców w sprawach wychowawczych, rodzinnych i osobistych oraz pracą z rodziną.

PEDAGODZY i DORADCA ZAWODOWY

mgr Ewa Perlik – nauczyciel dyplomowany  pedagog/doradca zawodowy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi zajęcia dla rodziców w ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów, psychologów i nauczycieli. Członek Zespołu Orzekającego PPPP, trener biofeedback

mgr Katarzyna Pawlikowska – nauczyciel dyplomowany, pedagog, neurologopeda. Posiada  doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej dzieci w wieku szkolnym.  

mgr Renata Baranowska – nauczyciel mianowanypedagog, socjoterapeuta, certyfikowany trener TZA-ART, terapeuta pedagogiczny oraz specjalista z zakresu profilaktyki terapii uzależnień. W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną, wsparciem pedagogicznym rodziców i opiekunów prawnych, pracą z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym oraz prowadzi zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej. Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy w szkołach podstawowych, placówce resocjalizacyjnej, placówce socjoterapeutycznej oraz w trakcie realizacji programów poświęconych readaptacji młodzieży niedostosowanej społecznie „Czas na szansę dla nas”, „Młodzi – gniewni” i innych, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałbrzycha, zapobiegającym narastaniu zjawiska agresji.

 


LOGOPEDZI

mgr Agnieszka Dąbkowska – nauczyciel kontraktowy, neurologopeda, koordynator Wczesnego Wspomagania Rozwoju w poradni,ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji 

mgr Monika Sidor – nauczyciel mianowany, neurologopeda. Specjalista w terapiach logopedycznych.

mgr Agnieszka Matejczuk – nauczyciel dyplomowany, neurologopeda, pedagog, oligofrenopedagog. W poradni prowadzi zajęcia z Wczesnego Wspomagania rozwoju , koordynator Wczesnego Wspomagania Rozwoju w poradni.

REHABILITANT

mgr Hanna Rychlik –nauczyciel dyplomowany, fizjoterapeuta – absolwentka  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Głównym celem jej pracy  jest pomoc dzieciom w ich rozwoju psychoruchowym. 

LEKARZ

dr Małgorzata Pietkiewicz – Pradel – członek Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, posiada specjalizacje II stopnia w dziedzinie pediatria.

dr Wiesława Krajewska – lekarz  konsultant psychiatra.

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

mgr Małgorzata Karpińska – specjalista do spraw administracji i kadr.

Patrycja Kubiak – sekretarka poradni.

Data dodania: 2017-01-12 21:25:25
Data edycji: 2020-11-20 13:24:41
Ilość wyświetleń: 2020

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej