Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Uwaga !!Informacja o pracy poradni

Informujemy naszych Klientów, że Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu miejsce wykonywania zadań Al. Wyzwolenia 24 Wałbrzych nie przerywa pracy i nadal świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną,  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, jednak w znacznie ograniczonym zakresie:

  1. Wstrzymane zostały wszystkie spotkania indywidualne. Specjaliści świadczą pomoc w formie konsultacji i porad udzielanych on-line oraz telefonicznie.
  2. Zgodnie z harmonogramem wszyscy pracujący specjaliści Poradni udzielają porad on-line poprzez (Facebook, stronę internetową poradni tj. pppp.walbrzych.pl oraz mailowo do rodziców).
  3. Do dyspozycji Klientów pozostaje sekretariat (pracownicy mają wyznaczone dyżury) poprzez kontakt telefoniczny i mailowy.
  4. Klient może także złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego za pośrednictwem ePUAP-u, lub bezpośrednio w biurze podawczym w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.
  5. Do kontaktu z Klientem w sprawach trudnych, kryzysowych zostaje wyznaczony numer: 797-984-251.Numer ten dostępny jest od poniedziałku do piątku
    w godz. 8:00-16:00.
  6. Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00 dyżur pełni również dyrektor poradni pod nr tel 518787925

Obecna organizacja obowiązuje do odwołania.

 

Pracownicy                                         Kontakt

Dyrektor

Regina Marciniak                                dyrektor@pppp.walbrzych.pl

 

Psycholodzy:

Kamila Majcherczyk                            k.marchejczyk@pppp.walbrzych.pl

Anna Podyma                                      apodyma@pppp.walbrzych.pl

Anna Chomicz                                     achomicz@pppp.walbrzych.pl

Marta Gerlach -Malczewska               mmalczewska@pppp.walbrzych.pl

 

Pedagodzy

Renata Baranowska                           rbaranowska@pppp.walbrzych.pl

Katarzyna Pawlikowska                     kpawlikowska@PPPP.walbrzych.pl

 

Doradca zawodowy/ pedagog

Ewa Perlik                                             eperlik@pppp.walbrzych.pl

 

Logopedzi

Monika Sidor                                        msidor@pppp.walbrzych.pl

Agnieszka Matejczuk                          amatejczuk@pppp.walbrzych.pl
(logopeda/pedagog) 

 

Sekretariat

Małgorzata Karpińska                         mkarpinska@pppp.walbrzych.pl  

Anna Słuszniak-Noga (kadry)             asluszniak@pppp.walbrzych.pl

Data dodania: 2020-03-23 10:06:35
Data edycji: 2020-04-02 09:16:38
Ilość wyświetleń: 449

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook