Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Uwaga ! Informacja dla uczniów podejmujących naukę w Branżowej Szkole I stopnia

Uwaga ! Informacja dla uczniów podejmujących naukę w Branżowej Szkole I stopnia

Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby  oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W celu uzyskania ww. opinii prosimy o kontakt z naszą poradnią w miesiącach czerwiec-lipiec 2021 r. Prosimy o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych, opinii szkoły podstawowej do której uczeń uczęszczał, wyciągu ocen ze świadectwa ukończenia szkoły lub kopii świadectwa oraz wyników egzaminu ósmoklasisty.

Dz. U. 2019.0.1040 t.j.- Ustawa z dnia 26 czerwca 1976 – Kodeks pracy

Data dodania: 2021-06-16 08:15:12
Data edycji: 2021-06-16 08:16:48
Ilość wyświetleń: 69

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook