Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Sprawozdanie „Za życiem” 2020

Sprawozdanie „Za życiem”  2020

W roku 2020 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  z siedzibą w Walimiu, miejsce wykonywania zadań , 58- 300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 24 Wałbrzych na mocy Porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/1721 koordynowała działania rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Celem realizacji programu było zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecko oraz jego rodzinę. Program skierowany został do dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD-10. W programie brały udział rodziny z dziećmi zamieszkałe na terenie powiatu wałbrzyskiego. Pomocą specjalistyczną objętych zostało 25 dzieci. W sumie zrealizowano 514 godzin terapeutycznych. Dzieci   korzystały  z  pomocy: fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej. Zajęcia prowadzone były  przez siedmiu  specjalistów:

  1. Fizjoterapeuta - zajęcia fizjoterapii.
  2. Psycholog - terapia psychologiczna w tym terapia metodą kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona.
  3. Psycholog - zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne .
  4. Neurologopeda - trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa.
  5. Neurologopeda - terapia logopedyczną w tym logorytmika.
  6. Logopeda - metoda Dyna Lingua M.S oraz logorytmika.
  7. Pedagog - terapia EEG Biofeedback.

Początkowo zaplanowane zostały zajęcia gimnastyki korekcyjnej w wodzie dla pięciorga dzieci prowadzone przez instruktora gimnastyki korekcyjnej. Z powodu zamknięcia  kompleksu basenowego, na którym miały być realizowane zajęcia (obostrzenia wynikające z pandemii) – zajęcia nie zostały zrealizowane. Realizację pozostałych zaplanowanych godzin terapeutycznych utrudniała sytuacja epidemiczna w kraju i związane z nią liczne ograniczenia w funkcjonowaniu placówek. Specjaliści stosowali w pracy nowoczesne pomoce dydaktyczne i terapeutyczne dla małych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pozwoliły one ukierunkować i dostosować pracę do możliwości rozwojowych i edukacyjnych małych dzieci. Zajęcia realizowane były w gabinetach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt terapeutyczny (Sala Doświadczania Świata, terapia EEG Biofeedback, sale fizjoterapii). Dzieci i ich rodzice systematycznie korzystali z pomocy. Specjaliści podkreślali wzrost chęci, zaufania i współpracy dziecka w kontakcie z terapeutą, wzrost motywacji do poprawnego wykonania zadań przez dzieci, mniejszą częstotliwość występowania zachowań „niepożądanych” u dzieci, poprawę wykonywania ćwiczeń terapeutycznych, wzrost kompetencji komunikacyjnych, umiejętności motorycznych w zakresie motoryki małej i dużej, poprawę funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego dzieci, poprawę funkcjonowania układów sensorycznych, zwiększenie tolerancji na bodźce sensoryczne, poprawę sprawności fizycznej w możliwym dla dziecka zakresie, wzrost umiejętności w zakresie samoobsługi i samodzielności dzieci. Specjaliści podkreślali potrzebę systematycznego kontynuowania dotychczasowych oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci. Rodzice dzieci korzystających ze wsparcia objętego programem mogli na bieżąco zgłaszać swoje uwagi i propozycje dotyczące jego realizacji. Zarówno rodzice, jak i terapeuci zgłosili chęć kontynuowania działań w roku 2021.

Opracowała mgr Ewa Perlik

Data dodania: 2021-01-19 08:39:58
Data edycji: 2021-01-19 08:47:13
Ilość wyświetleń: 827

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej