Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Spostrzeganie słuchowe, percepcja słuchowa

Spostrzeganie słuchowe, percepcja słuchowa to zdolność wyodrębnienia poszczególnych dźwięków z potoku żywej mowy i ich prawidłowego różnicowania (analiza słuchowa) oraz zdolność scalania głosek w dźwiękową całość odpowiadającą danemu słowu (synteza słuchowa). Funkcje słuchowe: uwaga, percepcja dźwięków mowy, pamięć słuchowa uczestniczą w opanowaniu wielu umiejętności, w tym biorą bezpośredni udział w przebiegu procesu czytania i pisania. Dzieci z zaburzeniami funkcji słuchowych poszczególne dźwięki słyszą bardzo dobrze, natomiast zakłócony jest u nich proces analizy i syntezy słuchowej, gorsza jest pamięć i uwaga słuchowa co powoduje m. in. trudności dziecka w opanowaniu prawidłowej techniki czytania i pisania. Dlaczego warto pracować nad percepcją słuchu?
Zaburzenia percepcji słuchowej u dzieci w wieku szkolnym, mogą być symptomatyczne dla dysleksji typu słuchowego. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia trudności w tym zakresie, warto ćwiczyć z dzieckiem – należy przy tym pamiętać, aby ćwiczenia te nie były dla niego męczące i nadmiernie obciążające. Celem przedstawionych poniżej ćwiczeń jest usprawnianie, rozwijanie i doskonalenie funkcji słuchowych u dzieci:

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ, KTÓRE RODZICE MOGĄ WYKONYWAĆ Z DZIECKIEM W DOMU:
•    zachęcanie do uczenia się krótkich wierszyków, rymowanek, piosenek, wyliczanek,
•    zabawa: jakie słowo zostało, powiedziane dwa razy(np.: obraz, ogród, las, ogród),
•    słuchanie i rozwiązywanie zagadek,
•    słuchanie bajek, opowiadań oraz zachęcanie do opowiadania fragmentów, dopowiadania zakończeń,
•    opisywanie obrazka, tworzenie opowiadania do oglądanych ilustracji,
•    wyodrębnianie i liczenie wyrazów w zdaniu,
•    układanie zdań z podanymi wyrazami,
•    liczenie głosek w podanych słowach,
•    podawanie liczby sylab w wyrazach,
•    kończenie rozpoczętego wyrazu,
•    odgadywanie wyrazów z podanych sylab, głosek,
•    wyszukiwanie w otoczeniu przedmiotów o nazwie na zadaną głoskę lub sylabę,
•    rozpoznawanie nazwy przedmiotu na podstawie pierwszej głoski („Tym przedmiotem wycinamy: n...”),
•    wskazywanie obrazków przedstawiających przedmioty, których nazwa rozpoczyna się określoną głoską,
•    wymienianie jak największej liczby nazw przedmiotów z otoczenia zaczynających się określoną głoską (np. zabawa: „Jedzie pociąg naładowany towarami, których nazwa rozpoczyna się głoską p. Co przewozi”: - piece, pudła, psy....),
•    zabawa w echo: wyodrębnianie i powtarzanie ostatniej głoski w usłyszanym słowie,
•    słowny łańcuszek-podawanie przez uczestników zabawy słów na zmianę, tak by ostatnia głoska słowa była pierwszą głoską następnego.
Opracowano na podstawie:
Uczeń z dysleksją w szkole. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek
Uczeń z dysleksją w domu. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska

Przygotowały:
Mgr Renata Baranowska – pedagog
Mgr Katarzyna Pawlikowska - pedagg

Data dodania: 2020-04-17 07:29:29
Ilość wyświetleń: 668

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook