Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Roczne indywidualne przygotowanie przedszkolne

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest wydawane dzieciom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
 
Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego (naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej)

 

Potrzebne dokumenty:
  • Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun,  lub osoba (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem. Wzór wniosku można pobrać poniżej.
  • Dokument potwierdzający status opiekuna prawnego lub sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem (np. kopia orzeczenia sądu),
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza określające czas (nie krótszy niż 30 dni), w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Wzór zaświadczenia lekarskiego można pobrać poniżej.
  • Informacja przedszkolna - powinna być opatrzona pieczęcią przedszkola oraz podpisem dyrektora. Wzór można pobrać poniżej.
Dodatkowo do wniosku można dołączyć:
  • Dodatkową dokumentację medyczną wskazującą przyczynę, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia dziecku uczęszczanie do przedszkola,
  • Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych lub innych.

 

Data dodania: 2019-09-18 12:10:03
Data edycji: 2021-11-24 11:39:52
Ilość wyświetleń: 678

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej