Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Organizacja pracy poradni -COVID 19

Szanowni Państwo, z uwagi na stan epidemii organizacja pracy Poradni w roku szkolnym 2020/2021 uległa zmianie o czym jeszcze raz przypominamy.
Prosimy wszystkich Klientów Poradni o zapoznanie się z tą informacją i postępowanie według poniższej procedury:
1. Na terenie Poradni odbywają się wyłącznie zaplanowane wizyty.
2. Wizyty w Poradni odbywają się o umówionej godzinie.
3. Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem lub pełnoletni uczeń zobowiązują się do przestrzegania w drodze do i z Poradni aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej.
4. Osoby odbywające wizytę w Poradni mają obowiązek stawić się na umówioną godzinę, nie wcześniej niż pięć minut przed jej rozpoczęciem.
5. Dziecku może towarzyszyć tylko jeden rodzic/opiekun, bez dodatkowych członków rodziny.
6. Dziecko jak i rodzic/opiekun, pełnoletni uczeń muszą być bezwzględnie zdrowi, osoby z objawami infekcji nie będą wpuszczane na teren Poradni.
7. Dziecko/uczeń pełnoletni zobowiązani są do posiadania własnych przyborów piśmienniczych (długopis, ołówek, ewentualnie kredki).
8. Rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń przebywają w Poradni w rękawiczkach oraz chronią usta i nos (np. maseczką, przyłbicą).
Obowiązek ten nie dotyczy:
• osób, które mają trudności w oddychaniu,
• osób, które nie są w stanie samodzielnie założyć środków ochrony.
9. Zalecane jest, aby dzieci powyżej 4 roku życia podczas pobytu w przestrzeniach wspólnych w Poradni używały maseczki (jeśli nie ma przeciwwskazań).
10. Bezpośrednio po wejściu do budynku Starostwa Powiatowego należy zdezynfekować dłonie, (również w rękawiczkach).
11. Rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń wypełnia Ankietę epidemiczną (w gabinecie specjalistów).
12. Po wypełnieniu Ankiety zarówno dziecku, jak i rodzicowi/opiekunowi podejrzanemu o infekcję mierzona jest temperatura. W przypadku pomiaru wskazującego temperaturę 37,5°C lub wyżej, bądź braku zgody na przeprowadzenie pomiaru, wizyta nie może się odbyć.
13. Rodzic/opiekun podczas badania dziecka oczekuje na zewnątrz Poradni(korytarz -pierwsze piętro budynku starostwa )
14. Rodzic/opiekun/pełnoletni uczeń powstrzymuje się od wizyt w sekretariacie Poradni – wszystkich istotnych informacji udziela specjalista.
15. Wszystkie osoby przebywające w Poradni zobowiązane są do zachowania niezbędnej odległości 1,5-2 m i stosowania się do zasad bezpieczeństwa.
16. Po skończonym badaniu rodzic/opiekun z dzieckiem/pełnoletni uczeń opuszczają teren Poradni.
17. Klienci Poradni chcący odebrać dokumenty, złożyć dokumenty, pobrać druki umawiają się telefonicznie na określoną godzinę i wchodzą pojedynczo do sekretariatu.
 
Drodzy Klienci, wiele spraw możecie załatwić telefonicznie lub e-mailowo, porzez e PUAP bez osobistej wizyty w Poradni.
Zachęcamy Was  do tych form kontaktu z nami
Dyrektor PPPP Regina Marciniak
Data dodania: 2020-10-19 11:48:35
Data edycji: 2020-10-19 11:51:38
Ilość wyświetleń: 64

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej