Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Nauczyciel i lekcje online!

Zawieszenie zajęć w szkołach to spore wyzwanie dla nauczycieli. W edukacji on-line uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ważne jest stworzenie prawidłowych warunków edukacyjnych dla uczniów z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu.

 

Nauczyciel w pracy z uczniem z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu powinien dostosować metody i formy pracy do jego potrzeb i możliwości oraz zwrócić szczególną uwagę na:

 • poszukiwanie mocnych stron ucznia, zauważać je i wzmacniać poprzez wyznaczanie, odpowiednich zadań i stwarzać okazje do osiągnięcia sukcesu,
 • dla uczniów z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu uczenie on-line organizować metodą „małych kroków”, materiał dzielić na części (nie za dużo naraz),
 • używać kilku prostych poleceń zamiast jednego skomplikowanego,
 • ułatwiać uczniowi tworzenie struktur informacyjnych: pomóż zakwalifikować nowe informacje do odpowiednich kategorii tzw. „szufladek pamięci”. W tym celu połączyć nowe informacje ze znanymi, nowe czynności włącz do już opanowanych. Wówczas dziecko będzie się łatwiej uczyło nowego materiału i coraz bardziej złożonych umiejętności,
 • dbać aby dziecko wykonywało dokładnie i poprawnie wszelkie polecenia. Przedstawiając mu zadanie do wykonania lub polecenie nie pomijaj niczego, co wydaje się zbyt proste i oczywiste. Sprawdź czy dziecko zrozumiało, co ma zrobić i czego od niego oczekujesz. Podawaj tylko proste, krótkie polecenia,
 • pamiętać, że „raz” podana informacja jest niewystarczająca. Oznacza to, że uczenie się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga niezmiernie wielu ćwiczeń, powtórzeń. Jest to potrzebne, aby dana wiedza się utrwaliła, a czynności uległy automatyzacji,
 • dostarczanie zadowolenia z podejmowanej aktywności, nie dopuścić, aby słabe postępy w czytaniu i pisaniu zniechęciły dziecko do nauki,
 • kierować procesem samokształcenia i samokontroli, wyrabiać nawyki pracy ze słownikiem i uzmysławiać praktyczne wartości korzystania z zasad i reguł ortograficznych, wskazanie na możliwości korzystania podczas lekcji on-line ze słownika ortograficznego,
 • zezwolić na korzystanie z kalkulatora w trakcie lekcji on–line z matematyki, fizyki i chemii,
 • ustalenie reguł obowiązujących w lekcjach on-line oraz jasne wyznaczanie granic
  i egzekwowanie ich przestrzegania,
 • stały kontakt z rodzicami jako wsparcia ucznia w nauce.

 

Bardzo istotną sprawą w nauczaniu on-line jest motywowanie uczniów do pracy oraz uatrakcyjnienie zajęć, wykorzystywanie zróżnicowanych form, także zabawowych w postaci krzyżówek, rebusów ortograficznych, dyktand z lukami oraz gier dydaktycznych. Warto zadbać o to, aby każdy uczeń miał szansę osiągnięcia sukcesu i budowania w sobie wiary we własne możliwości.

 

Opracowała:

Katarzyna Pawlikowska - pedagog

Anna Podyma - psycholog

Na podstawie:

 „Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Przewodnik MEN.

„ Dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu”- M. Święcicka.

„Uczeń z dysleksją w domu” - M.. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska.

 

 

 

Data dodania: 2020-04-09 09:15:03
Data edycji: 2020-04-09 09:23:15
Ilość wyświetleń: 507

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej