Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Informacja dla uczniów podejmujących naukę w branżowej szkole I stopnia.

Informacja dla uczniów podejmujących naukę w branżowej szkole I stopnia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dla uczniów podejmujących naukę w branżowej szkole I stopnia.

 

Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, niemająca 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (dotyczy uczniów, którzy 15 lat ukończą po 1 września 2023 r.)

 

W celu uzyskania ww. opinii prosimy o kontakt z naszą poradnią i złożenie wniosku o udzieleniu dziecku pomocy.

Prosimy o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych, opinię szkoły do której uczeń uczęszczał ( dokument dostępny na naszej stronie www.), wyciąg ocen ze świadectwa ukończenia szkoły lub kopię świadectwa .

 

Dokumenty prosimy dostarczyć do dnia 30.06.2023 r.

 

Podstawa prawna: Dz. U. 2019.0.1040 t. j.- Ustawa z dnia 26 czerwca 1976 – Kodeks pracy . Art. 191. § 2.4.29

 

 

Przygotowała mgr Ewa Perlik- doradca zawodu

Data dodania: 2023-04-18 15:06:31
Data edycji: 2023-04-18 15:12:56
Ilość wyświetleń: 477

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej