Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Indywidualne nauczanie

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

jest wydawane uczniom, którym stan zdrowia znacznie utrudnia bądź uniemożliwia uczęszczanie do szkoły.

 
Potrzebne dokumenty:
  • Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. Wniosek może złożyć rodzic,prawny opiekun, osoba              (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad uczniem lub pełnoletni  uczeń. Wzór wniosku można pobrać poniżej.
  • Dokument potwierdzający status opiekuna prawnego lub sprawowania pieczy zastępczej nad uczniem (np. kopia orzeczenia sądu).
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia wydane przez lekarza określające czas (nie krótszy niż 30 dni), w którym stan zdrowia          ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.  Wzór zaświadczenia lekarskiego można pobrać poniżej.
  • Zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, jeśli wniosek o wydanie orzeczenia dotyczy ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie. Wzór zaświadczenia lekarskiego można pobrać poniżej.
  • Informacja o uczniu wydana przez szkołę  Opinia powinna być opatrzona pieczęcią szkoły oraz podpisem dyrektora.

 

Dodatkowo do wniosku można dołączyć:
  • Dodatkową dokumentację medyczną wskazującą przyczynę, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczniowi uczęszczanie do szkoły,
  • Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych lub innych.

 

Data dodania: 2019-09-18 12:09:11
Data edycji: 2021-11-24 11:40:51
Ilość wyświetleń: 1445

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej