Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

FASD i FAS

FASD i FAS

Diagnostyka syndromu FAS dopiero rozwija się w Polsce. Wiedza na temat uszkodzeń mózgu wywołanych alkoholem jest niewystarczająca. Często nauczyciele są pierwszymi obserwatorami trudności dzieci, tym bardziej że często są to dzieci wychowywane przez rodziny zastępcze, adopcyjne lub przebywające w instytucjach.

Diagnoza poalkoholowego spektrum zaburzeń rozwojowych zapewnia właściwą ocenę
i interpretację szerokiego wachlarza objawów. Dlatego też tak istotne jest zwrócenie uwagi na dzieci z grup ryzyka i podjęcie wobec nich odpowiednich działań diagnostycznych.

FASD  - Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych (Fetal Alcohol Spectrum Disorders)

FAS -  Płodowy Zespół Alkoholowy (Fetal Alcohol Syndrome)

FAS – jest jednym z kilku możliwych rozpoznań związanych z nadużywaniem alkoholu przez kobietę w okresie ciąży i określanych wspólnym mianem FASD.  Charakteryzuje się prenatalnym i/lub postnatalnym opóźnieniem wzrostu, specyficznymi cechami dymorficznymi twarzy oraz uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN). 

 

 

Pełnoobjawowy FAS spełnia 4 kryteria diagnostyczne:

 • opóźniony wzrost zarówno przed, jak i po urodzeniu;
 • uszkodzenie mózgu, którego skutkiem są zaburzenia neurologiczne, opóźniony rozwój, niedorozwój umysłowy, zaburzenia zachowania, trudności w uczeniu się;
 • charakterystyczne rysy twarzy: małe oczodoły, krótki nos, płaska twarzoczaszka, wąska górna warga, mała szczęka, brak rynienki podnosowej;
 • potwierdzone wywiadem spożywanie alkoholu przez matkę w czasie ciąży.

Mózg dzieci narażonych na działanie alkoholu w życiu płodowym ma trudności z:

 • gromadzeniem informacji,
 • wiązaniem nowych informacji z uprzednimi doświadczeniami,
 • pamięcią - zwłaszcza krótką - tą, która pozwala funkcjonować w codziennym życiu (dzieci zapominają o podstawowych życiowych sprawach i obowiązkach, mają trudności z zapamiętaniem daty urodzenia lub miejsca zamieszkania),
 • wykorzystaniem informacji.

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu dzieci z FASD dotyczą najczęściej:

 1. zaburzeń rozwoju fizycznego, takich jak:
 • zaniżony wzrost i waga,
 • małogłowie,
 • nieprawidłowy rozwój układu kostno-stawowego,
 • niewłaściwe napięcie mięśniowe,
 • zaburzenia równowagi i koordynacji,
 • zaburzenia orientacji przestrzennej,
 • zaburzenia przetwarzania sensorycznego,
 • przetrwałych odruchów pierwotnych;
 1. zaburzeń rozwoju społeczno-emocjonalnego:
 • brak zdolności rozumienia i przewidywania konsekwencji swojego zachowania,
 • skłonność do działania schematycznego,
 • bezrefleksyjne naśladowanie zachowania i powtarzanie wypowiedzi innych,
 • nadmierna ufność w stosunku do obcych, lepkość emocjonalna,
 • problemy z nawiązywaniem i/lub utrzymaniem relacji rówieśniczych,
 • nieumiejętność odczytywania emocji i „mowy ciała”,
 • skłonność do kłamstwa i kradzieży,
 • impulsywność, reaktywność;
 1. zaburzeń funkcjonowania poznawczego:
 • deficyty uwagi (często z nadpobudliwością) i pamięci,
 • myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • planowania i organizacji działań,
 • trudności z uczeniem się matematyki,
 • trudności z uczeniem się na błędach,
 • zdolności uogólniania i/lub analizy,
 • myślenia abstrakcyjnego, (np. pojęcie czasu, wartości pieniądza),
 • opóźnienia i zaburzenia mowy,
 • trudności z rozumieniem wypowiedzi (branie wszystkiego dosłownie, trudności
  z rozumieniem żartów).

Nie wszystkie dzieci narażone na działanie alkoholu w okresie prenatalnym cierpią na FAS.

Opracowały:

mgr Anna Podyma – psycholog

mgr Katarzyna Pawlikowska – pedagog

 

na podstawie:

Małgorzata Klecka, Małgorzata Janas-Kozik „Dziecko z FASD”. Rozpoznania różnicowe i podstawy terapii. Wydawnictwo Edukacyjne „Parpamedia”, Warszawa 2009.

Krzysztof Liszcz „Dziecko z FAS w szkole i w domu”. Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2011r.

Data dodania: 2020-03-27 10:03:50
Data edycji: 2020-03-27 10:07:03
Ilość wyświetleń: 2514

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej