Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Działalność Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu, miejsce wykonywania zadań w Wałbrzychu  w okresie stanu epidemii

 

Z uwagi na obowiązujący w kraju stan epidemii PPPP działa w systemie zdalnym. Proponujemy działania wspierające:


Dla rodziców:


Poradnictwo telefoniczne i mailowe dotyczące w szczególności:

 • Trudności emocjonalnych wynikających z aktualnej sytuacji ( stanu epidemii, konieczności pozostawania w domu, nauki on-line).
 • Trudności z radzeniem sobie z samodzielną nauką w domu, motywacją.
 • Trudności wychowawczych.
 • Konsultacje logopedyczne.


Na stronach internetowych PPPP ( zakładka dla rodziców) oraz na FB specjaliści zamieszczają propozycje organizowania czasu dzieciom w domu oraz artykuły edukacyjne., w tym jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie. Ponadto przygotowywane są zadania i ćwiczenia dla dzieci objętych WWR i przesyłane rodzicom.

 • wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania, opinii wwrd niewymagających przeprowadzenia pełnej diagnozy w poradni.


Dla nauczycieli:


Poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:


 • prowadzenia rozmowy z rodzicem dotyczącej obecnej sytuacji oraz konieczności pozostania w domu,
 • wsparcia uczniów i rodziców w okresie nauki on-line,
 • dostosowywania ilości nauki do możliwości uczniów, pracy on-line z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • trudności emocjonalno-społecznych uczniów wynikających z obecnej sytuacji i izolacji społecznej.


Dla uczniów:
Poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:

 • planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu oraz motywowanie do wykonywania zadań w systemie zdalnym,
 • trudności emocjonalnych wynikających ze stanu pandemii,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • radzenia sobie z sytuacją ekspozycji społecznej podczas zajęć on-line,
 • radzenia sobie z izolacją społeczną i zaspokojenia potrzeby kontaktów rówieśniczych.

Ponadto wydawane są orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania, opinie WWR niewymagające przeprowadzenia pełnej diagnozy w poradni.

Informacja o godzinach pracy, numery telefony oraz adresy mailowe specjalistów znajdują się na stronie PPPP na stronie głównej.

Zapraszamy do korzystania z naszych propozycji wsparcia.

 

Data dodania: 2020-04-01 12:56:42
Data edycji: 2020-04-01 12:57:24
Ilość wyświetleń: 234

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook