Czcionka:

A+A-

Kontrast:

E-poradnia

E-PORADNIA

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom i młodzieży, rodzicom i opiekunom oraz nauczycielom i specjalistom w formie wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
i wychowawczych oraz podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży, prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego poprzez:

 1. przygotowywanie materiałów, zamieszczanych na stronie internetowej PPPP dla uczniów, rodziców i nauczycieli do wykorzystania w pracy własnej,
 2. poradnictwo telefoniczne,
 3. e-mail,
 4. spotkania on-line

Dyżury specjalistów odbywają się w dniach:

 

środa godz. 14.00-16.00 - psycholog mgr Anna Podyma

         telefon: 797 984 251        apodyma@pppp.walbrzych.pl

 

Proponujemy następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dotyczące:

 Dla dzieci i młodzieży:

 • zdrowia i bezpieczeństwa psychicznego,
 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z obniżonym nastrojem, lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną,
 • radzenia sobie ze stresem związanym z izolacją społeczną,
 • odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych i świadomości cyberzagrożeń,
 • relacji rodzinnych,
 • planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu,
 • rozwijania zainteresowań i mocnych stron.

Dla rodziców i opiekunów :

 • rozwijania prawidłowych relacji i konstruktywnej komunikacji w rodzinie,
 • rozmów z dzieckiem dotyczących konieczności dostosowywania się do zaleceń wynikających
  z epidemii, dbania o zdrowie swoje i innych,
 • trudności edukacyjnych dziecka,
 • trudności wychowawczych,
 • trudności związanych z niepełnosprawnością, chorobą dziecka ,
 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną ,
 • wspomagania dziecka w procesie nauki zdalnej.

Dla nauczycieli :

 • organizacji pracy ucznia, dostosowania wymagań edukacyjnych,
 • trudności emocjonalno-motywacyjnych uczniów,
 • rozwiązywania występujących problemów wychowawczych na terenie przedszkoli, szkół
  i placówek,
 • wydawania opinii i orzeczeń dla uczniów.

Opracowała: mgr Anna Podyma

Data dodania: 2020-10-26 13:50:01
Data edycji: 2022-03-14 09:18:03
Ilość wyświetleń: 1847

Program rządowy Za życiem

Więcej informacji

COVID -19

Zarządzenia oraz procedury
Więcej informacji

Kalendarz

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook