Strona programu Za Życiem Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej Ikona zmiany wersji kontrastowej AAA ePUAP2
Logo Poradni Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W  PPPP badania diagnostyczne wykonują psycholodzy, pedagodzy, w tym pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci . Prowadzimy badania diagnostyczne: dzieci w wieku 0-5 rż. i uczniów szkół z terenu działania Poradni, badania gotowości szkolnej dzieci przedszkolnych, badania przyczyn trudności szkolnych, w tym trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia) oraz trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), diagnozę uczniów uzdolnionych, diagnozę logopedyczną, diagnozę […]

Czytaj więcej

Czym jest tajemniczy zespół Aspergera, jakie są jego objawy, kiedy rodzice powinni zastanowić się nad wizytą w poradni? Zespół Aspergera jest potocznie określany jako łagodna odmiana autyzmu. Rzeczywiście jest to zaburzenie rozwojowe ze spektrum autyzmu i zalicza się do kategorii Rozległych (Całościowych) Zaburzeń Rozwoju (z ang. PDD- Pervasive Developmental Disorders). Zespół Aspergera najczęściej dotyka chłopców, a do międzynarodowych systemów […]

Czytaj więcej

Depresja u dzieci i młodzieży narastającym problemem.

Depresja u dzieci i młodzieży Już 40-50% dzieci w szkołach podstawowych nie ma poczucia sensu życia, a 30% miewa również myśli samobójcze. Depresja i skłonności samobójcze są dziś jednym z poważniejszych problemów dotyczących dzieci i dorastającej młodzieży. Charakterystyczne jest to, że przypadłość ta dość często występuje wraz z innymi zaburzeniami. Zgodnie z obowiązującymi obecnie klasyfikacjami można wyróżnić cztery epizody- dystymię, cyklotymię, […]

Czytaj więcej

Szkolenie Rady Pedagogicznej

Dnia 11.09.2015 r. w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej  „Ochrona danych osobowych”. Szkolenie dla pracowników Poradni przeprowadził p. Janusz Malinowski z firmy BAJAN.

Czytaj więcej

Nowe procedury

Poradnia wprowadza do swojej pracy  procedury i standardy pracy.  Narzędzia te pozwolą nam doskonalić pracę placówki i osiągać wysokie wymierne efekty pracy. Zobacz http://pppp.walbrzych.pl/poradnia/dokumenty-pppp/  

Czytaj więcej

Jak radzić sobie z przemocą w sieci?

To może się przydarzyć właściwie każdemu dziecku czy też nastolatkowi w sieci. Nawet jeśli od początku nakreślimy jasne zasady poruszania się w sieci- nie możemy kontrolować wszystkiego, a bardzo zdeterminowany młody człowiek i tak może za naszymi plecami dostać tego, czego chce. Poza tym za zwyczaj w naszej wiedzy potocznej wydaje się nam, że przemoc w szczególny sposób jest groźna w świecie rzeczywistym, gdy jest obserwowalna […]

Czytaj więcej

Nowa organizacja w PPPP

Od 1 września 2015 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna będzie funkcjonowała jako oddzielna jednostka oświatowa. Nowym dyrektorem jest Pani Regina Marciniak. Poradnia nadal wykonuje swoje zadania przy Al. Wyzwolenia 22 w Wałbrzychu.

Czytaj więcej

REKRUTACJA DO GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Zarządzenie Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 201412015.

Czytaj więcej

WYBIERZ ZAWÓD DLA SIEBIE

Nie wiesz na czym polega praca w wybranym zawodzie? Masz wątpliwości czy spełniasz niezbędne wymagania? Skorzystaj z pomocy. 

Czytaj więcej

RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014

Reprezentacje kilkudziesięciu najlepszych liceów i techników z całej Polski wzięły udział w uroczystym finale XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2014 w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Zwycięzcom gratulowała Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.

Czytaj więcej