Strona programu Za Życiem Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej Ikona zmiany wersji kontrastowej AAA ePUAP2
Logo Poradni Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Dziecko w sieci

We współczesnym świecie Internet towarzyszy nam od najmłodszych lat. Pełni szczególną rolę w życiu dzieci i młodzieży – jest źródłem wiedzy i rozrywki, umożliwia komunikowanie się z innymi, pozwala zdobywać potrzebne informacje, grać w gry. Dzieci powinny jednak zdawać sobie sprawę, że oprócz wielu możliwości edukacyjnych, komunikacyjnych czy rozrywkowych, mogą zostać ofiarami negatywnych skutków tego wirtualnego  świata. Jako Rodzic […]

Czytaj więcej

Mikołaj w naszej Poradni

Dnia 5.12.2016 nadszedł wreszcie długo oczekiwany dzień w naszej Poradni. Nasi milusińscy – dzieci z grupy wczesnego wspomagania rozwoju już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi, nasłuchiwały „Mikołajowych” dzwoneczków. W międzyczasie nasze dzielne „Mikołajki” wspólnie z panią Dyrektor p. Reginą Marciniak przygotowały wspaniały program, w którym dzieci tańczyły i śpiewały piosenki o długo oczekiwanym przybyszu z Miry. Dzieci przygotowały również dla […]

Czytaj więcej

Dziecko nieśmiałe

DZIECKO NIEŚMIAŁE Nieśmiałość – to stan psychiczny, w którym obecne są charakterystyczne elementy na płaszczyźnie emocjonalnej, motywacyjnej, poznawczej, behawioralnej. Bardzo często pojawia się już w dzieciństwie. Dzieci nieśmiałe spostrzegane są jako wrażliwe, delikatne, skromne, bezkonfliktowe. Cechuje je: W sferze emocji: negatywne myślenie o sobie lub o sytuacji, obawa przed negatywną oceną, tendencja do zamartwiania się, brak pewności siebie, niska samoocena, […]

Czytaj więcej

Mikołaj w Poradni

Wałbrzych, 15.11.2016r.                                     ZAPROSZENIE Dyrektor Powiatowej Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu ma zaszczyt zaprosić wszystkich podopiecznych uczęszczających na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju wraz z opiekunem na Zabawę Mikołajkową organizowaną w dniu 05.12.2016r. o godzinie 10.00 Zabawa odbędzie się […]

Czytaj więcej

Zrozumieć ucznia z Zespołem Aspergera

Przewodnik dla nauczyciela . Karen Williams. Uniwersytet Michigan.   Dzieci, u których zdiagnozowano zespól Aspergera stanowią szczególne wyzwanie w środowisku edukacyjnym. Ten artykuł dostarcza nauczycielom opisu siedmiu cech charakterystycznych dla zespołu Aspergera a także sugestie i strategie dotyczących występowania tych symptomów w klasie. Przedstawione są behawioralne i naukowe zabiegi oparte na doświadczeniu pracującego z dziećmi z zespołem Aspergera nauczyciela. Dzieci ze zdiagnozowanym zespołem […]

Czytaj więcej

Nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu

Dzieci i młodzież z autyzmem mają swoiste problemy z uczeniem się co jest związane z objawami ich zaburzenia. Niektóre z problemów z uczeniem się związane są z percepcyjnymi lub poznawczymi dysfunkcjami. Inne odnoszą się do trudnych zachowań, ujawnianych przez dzieci w różnych sytuacjach a będących przeszkodą w ich zdolności uczenia się i skupiania uwagi. Zrozumienie „triady zaburzeń” – społecznych interakcji, komunikacji i interakcji z otoczeniem – która występuje […]

Czytaj więcej

Czym są Autyzm i Zespół Aspergera ?Zalecenia dla nauczycieli

Czym są Autyzm i Zespół Aspergera? Autyzm charakteryzuje się trzema typami zaburzeń, z których każde w jakiś sposób się przejawia: Schematyczność w myśleniu i w zachowaniu, ograniczona wyobraźnia i umiejętność twórczej zabawy, która wymaga przeprowadzenia obrzędu lub skupienia się na drobnych szczegółach (takich jak elementy ubioru zamiast wizji całej postaci lub fragmentu zabawki, a nie przedmiotu w całości). Zaburzenia w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, nieumiejętność […]

Czytaj więcej

Objawy Zespołu Aspergera

Objawy Zespołu Aspergera Cechą charakterystyczną tego zespołu jest dobry rozwój mowy w zakresie słownictwa i gramatyki oraz obecność wąskich specyficznych zainteresowań typu intelektualnego, czyniących z dotkniętych nim dzieci rodzaj małych ekspertów w interesującej je dziedzinie. Obsesyjne zainteresowania Ludzie ci mają często specyficzne, wąskie oraz bardzo wciągające, a nieraz ekscentryczne i obsesyjne zainteresowania, jednocześnie wykazując brak należytego zainteresowania innymi […]

Czytaj więcej

Dziecko z Zespołem Aspergera – zalecenia do pracy

Zespół Aspergera jest  to zaburzenie rozwojowe ze spektrum autyzmu i zalicza się do kategorii Rozległych (Całościowych) Zaburzeń Rozwoju (z ang. PDD- Pervasive Developmental Disorders). Zaburzenie to diagnozowane jest coraz częściej, a wiele dzieci z Zespołem Aspergera jest uczniami szkół ogólnodostępnych. Uczniowie ci wymagają większego wsparcia i zaangażowania nauczycieli. Poniżej podane są podstawowe zalecenia do pracy z dzieckiem z Zespołem […]

Czytaj więcej

Spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia

19 października 2016 r., odbyło się inaugurujące rok szkolny 2016/2017 spotkanie sieci współpracy i samokształcenia, „Profilaktyka i wychowanie” psychologów i pedagogów. Podczas spotkania Pani Dyrektor Regina Marciniak zapoznała wszystkich z nową poszerzoną ofertą poradni oraz przedstawiła szczegóły działania Mobilnych Punktów Poradni, a także Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Następnie odbyło się szkolenie dotyczące wypalenia zawodowego i profilaktyki działania w tym zakresie, a po szkoleniu omówiliśmy […]

Czytaj więcej