Strona programu Za Życiem Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej Ikona zmiany wersji kontrastowej AAA ePUAP2
Logo Poradni Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Literatura w zakresie doradztwa zawodowego.

Prezentujemy odnośniki do materiałów i pozycji książkowych związanych z doradztwem zawodowym : 1. Charakterologiczne uwarunkowania trwałości i trafności decyzji zawodowych Henryk Jarosiewicz, Instytut Psychologii UW http://temp.sdsiz.pl/index.php/publikacje/166-charakterologiczne-uwarunkowania-trwaoci-i-trafnoci-decyzji-zawodowych 2. Wewnątrzszkolny system doradztwa na poziomie gimnazjum http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=pzawodowe&methid=53748&page=subpage&article_id=324957&page_id=23985 3. Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu. Propozycje rozwiązań metodycznych, Dołęga-Herzog H., Rosalska M., (2014) http://www.euroguidance.pl/index.php?id=ksiazki 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przykładowe […]

Czytaj więcej

Pojęcia i definicje dotyczące doradztwa zawodowego

DORADCA ZAWODOWY – osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę […]

Czytaj więcej

Doradca zawodowy

oferta doradcy

Doradca Zawodowy  – Ewa Perlik zajmuję się

udzielaniem wsparcia w rozwiązywaniu problemów dotyczących wyboru kształcenia zawodowego lub zawodu.

Oferta:

 • pomoc w określeniu zainteresowań, uzdolnień;
 • porady indywidualne i konsultacje w zakresie wyboru szkoły i zawodu;
 • badania testowe, ćwiczenia przydatne w procesie wyboru dalszej drogi zawodowej;
 • informacja o zawodach i drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych;
 • zajęcia grupowe z zakresu planowania kariery i aktywizowania do świadomego podejmowania decyzji;
 • wskazywanie źródeł informacji zgodnie z zapotrzebowaniem;
 • gromadzenie informacji edukacyjno-zawodowej.

 

Zajęcia grupowe dla młodzieży z zakresu:

 • poznaj siebie (zainteresowania, uzdolnienia, skłonności zawodowe, umiejętności, temperament,  mocne i słabe strony, świadome podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych)
 • poznaj zawody (czynniki trafnego wyboru zawodu, grupy zawodowe, predyspozycje zawodowe, przeciwwskazania zdrowotne do zawodu, charakterystyki zawodów);
 • poznaj ścieżki kształcenia (struktura, kryteria przyjęć, planowanie kariery zawodowej);
 • przygotowanie do podjęcia zatrudnienia (dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna, radzenie sobie w sytuacjach stresowych).