Strona programu Za Życiem Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej Ikona zmiany wersji kontrastowej AAA ePUAP2
Logo Poradni Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Kinezjologia Edukacyjna

  W ramach programu rządowego „Za Życiem” przeprowadzone zostały zajęcia z Gimnastyki Mózgu. Metoda Kinezjologii Edukacyjnej ma za zadanie wspieranie naturalnego rozwoju człowieka poprzez wykonywanie prostych ćwiczeń fizycznych,  w taki sposób aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu® stymulują określone ośrodki w mózgu. Ich  zadaniem jest usprawnienie naszego systemu ciało – intelekt poprzez tworzenie […]

Czytaj więcej

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy informuje rodziców jak zrealizować zapotrzebowanie na środki pomocnicze i ortopedyczne Krok 1. Udaj się do osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia Po zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy zgłosić się do osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, na zasadach określonych w tej ustawie. Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, […]

Czytaj więcej

Podstawowe akty prawne.

ROZPORZĄDZENIE-MINISTRA-RODZINY-PRACY-I-POLITYKI-SPOŁECZNEJustawa-o-wsparciu-kobiet-w-ciąży-i-rodzin-„Za-życiem”ROZPORZĄDZENIE-MINISTRA-EDUKACJI-NARODOWEJ

Czytaj więcej

Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne

Do zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy wskazanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom; Informator NFZ

Czytaj więcej

Realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – informacja MEN Wyznaczone ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością zobowiązane są do świadczenia wsparcia dzieciom i ich rodzicom z terenu całego powiatu. Nie mogą ograniczać się one do dotychczasowych podopiecznych poradni/szkoły itp. Liczba godzin naliczonych do realizacji w kolejnych latach […]

Czytaj więcej

Za Życiem

informator-16.-02.2017-2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Walimiu realizuje w powiecie wałbrzyskim zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Ośrodki te utworzone zostały w kraju w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Podstawę do tego dała uchwała Rady Ministrów podjęta na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Program przewidziany jest do realizacji do 2026 r., natomiast jego plan […]

Czytaj więcej

Jednorazowe świadczenie – „Za życiem”

Jednorazowe świadczenie – „Za życiem” Informator – zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. […]

Czytaj więcej