Strona programu Za Życiem Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej Ikona zmiany wersji kontrastowej AAA ePUAP2
Logo Poradni Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Autyzm i zespół Aspergera

Lekarz Psychiatra-KONSULTANT

W Poradni naszej oferujemy   również pomoc psychiatryczną diagnozujemy: zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne) zaburzenia lękowe (nerwice, fobie i inne) zaburzenia psychosomatyczne depresje zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży zaburzenia psychotyczne całościowe zaburzenia rozwojowe – autyzm, zespół Aspergera zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych (m.in. dysleksja) ADHD i inne Do Poradni może zgłosić się młodzież lub dzieci, którzy: […]

Czytaj więcej

Zrozumieć ucznia z Zespołem Aspergera

Przewodnik dla nauczyciela . Karen Williams. Uniwersytet Michigan.   Dzieci, u których zdiagnozowano zespól Aspergera stanowią szczególne wyzwanie w środowisku edukacyjnym. Ten artykuł dostarcza nauczycielom opisu siedmiu cech charakterystycznych dla zespołu Aspergera a także sugestie i strategie dotyczących występowania tych symptomów w klasie. Przedstawione są behawioralne i naukowe zabiegi oparte na doświadczeniu pracującego z dziećmi z zespołem Aspergera nauczyciela. Dzieci ze zdiagnozowanym zespołem […]

Czytaj więcej

Nauczanie dzieci ze spektrum autyzmu

Dzieci i młodzież z autyzmem mają swoiste problemy z uczeniem się co jest związane z objawami ich zaburzenia. Niektóre z problemów z uczeniem się związane są z percepcyjnymi lub poznawczymi dysfunkcjami. Inne odnoszą się do trudnych zachowań, ujawnianych przez dzieci w różnych sytuacjach a będących przeszkodą w ich zdolności uczenia się i skupiania uwagi. Zrozumienie „triady zaburzeń” – społecznych interakcji, komunikacji i interakcji z otoczeniem – która występuje […]

Czytaj więcej

Czym są Autyzm i Zespół Aspergera ?Zalecenia dla nauczycieli

Czym są Autyzm i Zespół Aspergera? Autyzm charakteryzuje się trzema typami zaburzeń, z których każde w jakiś sposób się przejawia: Schematyczność w myśleniu i w zachowaniu, ograniczona wyobraźnia i umiejętność twórczej zabawy, która wymaga przeprowadzenia obrzędu lub skupienia się na drobnych szczegółach (takich jak elementy ubioru zamiast wizji całej postaci lub fragmentu zabawki, a nie przedmiotu w całości). Zaburzenia w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, nieumiejętność […]

Czytaj więcej

Objawy Zespołu Aspergera

Objawy Zespołu Aspergera Cechą charakterystyczną tego zespołu jest dobry rozwój mowy w zakresie słownictwa i gramatyki oraz obecność wąskich specyficznych zainteresowań typu intelektualnego, czyniących z dotkniętych nim dzieci rodzaj małych ekspertów w interesującej je dziedzinie. Obsesyjne zainteresowania Ludzie ci mają często specyficzne, wąskie oraz bardzo wciągające, a nieraz ekscentryczne i obsesyjne zainteresowania, jednocześnie wykazując brak należytego zainteresowania innymi […]

Czytaj więcej

Dziecko z Zespołem Aspergera – zalecenia do pracy

Zespół Aspergera jest  to zaburzenie rozwojowe ze spektrum autyzmu i zalicza się do kategorii Rozległych (Całościowych) Zaburzeń Rozwoju (z ang. PDD- Pervasive Developmental Disorders). Zaburzenie to diagnozowane jest coraz częściej, a wiele dzieci z Zespołem Aspergera jest uczniami szkół ogólnodostępnych. Uczniowie ci wymagają większego wsparcia i zaangażowania nauczycieli. Poniżej podane są podstawowe zalecenia do pracy z dzieckiem z Zespołem […]

Czytaj więcej

Definicja autyzmu

Autyzm – pojęcie, obejmujące różne typy osób o cechach autystycznych, wykazujących odmienne mechanizmy lub przyczyny powodujące trudności rozwojowe i mające często odrębne wymagania wobec środowiska. Wszystkie one charakteryzują się znacznymi zaburzeniami interakcji społecznych i komunikacji, jak również znacznie ograniczonymi zainteresowaniami i bardzo powtarzalnym zachowaniem. Do chorób ze spektrum zaliczamy: F 84.0 autyzm dziecięcy F 84.1 autyzm atypowy F 84.5 zespół […]

Czytaj więcej