Strona programu Za Życiem Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej Ikona zmiany wersji kontrastowej AAA ePUAP2
Logo Poradni Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

JAK WYGLĄDA BADANIE W PORADNI?- INFORMACJA DLA RODZICÓW

JAK WYGLĄDA BADANIE W PORADNI?- INFORMACJA DLA RODZICÓW

1. SKIEROWANIE NA BADANIE DZIECKA NIE JEST POTRZEBNE ale…. pedagog, psycholog, wychowawca lub nauczyciel w przedszkolu/szkole mogą Państwa poinformować, o konieczności przeprowadzenia takich badań w poradni- warto je wtedy wykonać. Rodzić może również z własnej inicjatywy przyjść do poradni, gdy coś go niepokoi. Wizyta jest bezpłatna i dobrowolna.
2. UMÓWIENIE TERMINU BADANIA– w związku z tym musicie Państwo przyjść do poradni, wypełnić i złożyć w sekretariacie wniosek o udzielenie dziecku pomocy ( wniosek jest również do pobrania na stronie http://pppp.walbrzych.pl/ w zakładce http://pppp.walbrzych.pl/do-pobrania/wniosek-o-udzielenie-dziecku-pomocy-nowe/). Po złożeniu wniosku następuje ustalenie terminów badań.
3. NAJPIERW USTALA SIĘ TERMIN SPOTKANIA TYLKO Z RODZICEM/RODZICAMI (spotkanie odbywa się bez dziecka, ma na celu: przeprowadzenie wywiadu, analizę dokumentacji, omówienie zgłaszanego problemu, stanu zdrowia dziecka itp. (spotkanie trwa ok. 1 godziny).
Na to spotkanie należy przynieść ze sobą:
• książeczkę zdrowia dziecka,
• dokumentację medyczną dziecka (jeżeli dziecko taką posiada) np. badania wzroku, słuchu, wyniki badań neurologicznych, psychiatrycznych, EEG, wypisy ze szpitala, informacje o stanie zdrowia dziecka, stale zażywanych lekach itp.,
• orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dziecko posiada),
• wyniki dotychczas przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych ( jeżeli takie były przeprowadzane),
• informację/opinię ze szkoły/przedszkola zawierającą najistotniejsze informacje o tym, jakiego rodzaju spostrzeżenia o uczniu mają osoby z nim pracujące – wzór takiej opinii/informacji można pobrać na stronie poradni w zakładce http://pppp.walbrzych.pl/do-pobrania/ (druki są różne, w zależności od specyfiki trudności doświadczanych przez dziecko- jeżeli będą Państwo mieli problem z wybraniem odpowiedniego, warto o to zapytać wcześniej w sekretariacie podczas umawiania pierwszego terminu spotkania),
• wytwory dziecka/ucznia (zeszyty szkolne, wypracowania, sprawdziany, rysunki itp.),
• inną dokumentację ( świadectwa szkolne dziecka, wykazy ocen itp.)- jeżeli dziecko posiada.
4. BADANIA DZIECKA – następnie, w wyznaczonych terminach odbywają się badania dziecka (w zależności od potrzeb: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne). Dziecko pozostaje w gabinecie bez opiekuna. Diagnosta najpierw rozmawia z dzieckiem, a następnie dziecko wykonuje szereg testów i prób badawczych . Każde takie badanie (w zależności od potrzeb i możliwości dziecka trwa od 1 do 2 godzin).
5. Warto wcześniej przygotować dziecko na te spotkania i z odpowiednim wyprzedzeniem (oraz w odpowiedni tzn. dostosowany do wieku i możliwości dziecka sposób) wyjaśnić, dokąd się udaje, w jakim celu będzie przeprowadzane badanie, jak będzie przebiegało i ile zajmie czasu. Przed wizytą w poradni należy zadbać również o to, aby dziecko stawiło się na badanie po posiłku, wyspane, wypoczęte i w dobrym nastroju. Jeżeli na co dzień dziecko nosi okulary lub aparat słuchowy powinno je mieć w trakcie badania.
6. Po zakończeniu badania pedagog, psycholog, logopeda omawia z rodzicem wyniki badań, odpowiada na pytania, wyjaśnia wątpliwości, udziela porad i wskazówek do pracy z dzieckiem.
7. Jeżeli, z rożnych przyczyn, nie będą mogli Państwo przyjść na rozmowę lub badanie w wyznaczonym terminie, prosimy o kontakt z sekretariatem (osobisty lub telefoniczny pod numer 74 84 60 563 lub 797-984-251