Strona programu Za Życiem Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej Ikona zmiany wersji kontrastowej AAA ePUAP2
Logo Poradni Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Podsumowanie warsztatu- „Jak prowadzić zajęcia z doradztwa zawodowego w klasie VII?”

Doradztwo zawodowe dla uczniów
W piątek 24 listopada odbyły się warsztaty metodyczne dla doradców zawodowych „Jak prowadzić zajęcia z doradztwa zawodowego w klasie VII?”. Od września ramowe plany nauczania zawierają również godziny na realizację zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkoły podstawowej w wymiarze po 10 godzin minimum w każdej klasie oraz w liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia (odpowiednio minimum 10 godzin w całym okresie nauczania). Zajęcia te mają szczególne znaczenie w obecnej dobie wyzwań edukacyjnych i zawodowych stojących przed młodym człowiekiem.
W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane na podstawie programu nauczania (przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia) dopuszczonego do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program musi zawierać informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy, a także predyspozycjami zawodowymi. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego w kolejnych latach zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
Uczestnicy warsztatów dzieli się doświadczeniami z zakresu prowadzenia zajęć z młodzieżą, dyskutowali na temat postaw młodych ludzi wobec nauki i planowania przyszłości. W związku z dużym zainteresowaniem tematyka poruszana na warsztatach będzie kontynuowana na kolejnych zajęciach w styczniu, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Szczegółowa data zostanie podana w późniejszym terminie.
Jednocześnie zapraszamy uczniów i ich rodziców do korzystania z indywidualnego doradztwa zawodowego w naszej poradni. Doradca zawodowy pomoże określić predyspozycje zawodowe, udzieli informacji o zawodach i kierunkach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
Pamiętaj ! Twój wybór to twoja przyszłość!