Strona programu Za Życiem Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej Ikona zmiany wersji kontrastowej AAA ePUAP2
Logo Poradni Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W Dniu Święta Pań

Czytaj więcej

Terminarz Zespołu Orzekającego na rok szkolny 2017/2018

Zespół Orzekający w poradni w drugim półroczu szkolnym będzie zbierał się w termniach: 01.02.2018 22.02.2018 08.03.2018 22.03.2018 05.04.2018 19.04.2018 24.05.2018 07.06.2018 21.06.2018 05.07.2018 19.07.2018 16.08.2018 30.08.2018  

Czytaj więcej

Podstawowe akty prawne.

ROZPORZĄDZENIE-MINISTRA-RODZINY-PRACY-I-POLITYKI-SPOŁECZNEJustawa-o-wsparciu-kobiet-w-ciąży-i-rodzin-„Za-życiem”ROZPORZĄDZENIE-MINISTRA-EDUKACJI-NARODOWEJ

Czytaj więcej

Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne

Do zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy wskazanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom; Informator NFZ

Czytaj więcej

Baza szkół

Baza szkół, z którymi współpracuje PPPP Baza Szkół i Przedszkoli    

Czytaj więcej

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU „ZA ŻYCIEM”

Deklaracja przystąpienia do projektu

Czytaj więcej

Program Rządowy „Za Życiem”

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z siedzibą w Walimiu miejsce wykonywania zadań: Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w ramach programu rządowego „ZA ŻYCIEM”   Dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w Powiecie Wałbrzyskim. Celem działania programu jest zapewnienie dziecku z niepełnosprawnością lub zagrożonemu niepełnosprawnością […]

Czytaj więcej

Realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – informacja MEN Wyznaczone ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością zobowiązane są do świadczenia wsparcia dzieciom i ich rodzicom z terenu całego powiatu. Nie mogą ograniczać się one do dotychczasowych podopiecznych poradni/szkoły itp. Liczba godzin naliczonych do realizacji w kolejnych latach […]

Czytaj więcej

Za Życiem

informator-16.-02.2017-2 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Walimiu realizuje w powiecie wałbrzyskim zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Ośrodki te utworzone zostały w kraju w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Podstawę do tego dała uchwała Rady Ministrów podjęta na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Program przewidziany jest do realizacji do 2026 r., natomiast jego plan […]

Czytaj więcej

Jednorazowe świadczenie – „Za życiem”

Jednorazowe świadczenie – „Za życiem” Informator – zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. […]

Czytaj więcej