Logotyp Biuletynu Informacji Publicznej Ikona zmiany wersji kontrastowej AAA
Logo Poradni Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu

Nowa organizacja w PPPP

Od 1 września 2015 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna będzie funkcjonowała jako oddzielna jednostka oświatowa. Nowym dyrektorem jest Pani Regina Marciniak. Poradnia nadal wykonuje swoje zadania przy Al. Wyzwolenia 22 w Wałbrzychu.

Czytaj więcej

REKRUTACJA DO GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Zarządzenie Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 201412015.

Czytaj więcej

WYBIERZ ZAWÓD DLA SIEBIE

Nie wiesz na czym polega praca w wybranym zawodzie? Masz wątpliwości czy spełniasz niezbędne wymagania? Skorzystaj z pomocy. 

Czytaj więcej

RANKING SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2014

Reprezentacje kilkudziesięciu najlepszych liceów i techników z całej Polski wzięły udział w uroczystym finale XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2014 w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Zwycięzcom gratulowała Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.

Czytaj więcej

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014.

Czytaj więcej

Pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie zmienia się Wymóg zespołowego opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pozostaje niezmieniony. Każdy uczeń posiadający takie orzeczenie bez względu na to gdzie się uczy (w szkole lub oddziale ogólnodostępnym, integracyjnym, specjalnym) ma mieć zorganizowaną odpowiednią do jego potrzeb pomoc […]

Czytaj więcej