Wielkość tekstu

 • T  T  T  T  

Poradnia czynna

sekretariat - od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 16.00

Oferta

Poradnia oferuje  usługi dla  uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowaców

Jeżeli chcesz wiedzieć czy Twoje dziecko:

 • poradzi sobie z nauką w szkole,
 • ma zdolności,
 • wybrało właściwą szkołę i zawód?

Jeżeli chcesz wiedzieć dlaczego Twoje dziecko:

 • napotyka na trudności w nauce,
 • nie radzi sobie z czytaniem i pisaniem,
 • nie lubi, nie chce lub boi się chodzić do szkoły?

Jeśli chcesz:

 • lepiej poznać swoje dziecko,
 • lepiej radzić sobie z wychowywaniem dzieci,
 • poszerzyć swoją wiedzę o rozwoju dziecka,
 • chcesz porozmawiać o swoich problemach,
 • potrzebujesz wsparcia,
 • chcesz wiedzieć jaką wybrać szkołę.

Przyjdź  możemy i chcemy Ci pomóc!

Doradca Zawodowy

szkolny_doradca

MEN

MEN_3dzielny

Powiat Wałbrzych

herb2b

SOSZW Nowe Siodło

Placówka dla dzieci niedosłyszących
ns-968x1024

Jesteśmy na Facebooku

OFERTA POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W WAŁBRZYCHU SKIEROWANA DO NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni przygotowaną dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych na rok szkolny 2015/2016

Już niebawem przedstawimy program i tematykę planowanych konferencji organizowanych przez PPPP Wałbrzych.

OFERTA PORADNI DLA NAUCZYCIELI

OFERTA PRACY W PORADNI

Oferta pracy
Branża: Działalność wspomagająca edukację
1)Stanowisko pracy : PEDAGOG
Zakres obowiązków: przeprowadzanie badań pedagogicznych oraz pisanie opinii pedagogicznych.
Liczba wolnych miejsc pracy: 1
– w tym dla niepełnosprawnych: 1
Wymagania
Zawód – doświadczenie zawodowe: Pedagog
2)Stanowisko pracy:PSYCHOLOG
Zakres obowiązków: przeprowadzanie badań psychologicznych oraz pisanie opinii psychologicznych.
Liczba wolnych miejsc pracy: 1
– w tym dla niepełnosprawnych: 1
Wymagania
Zawód – doświadczenie zawodowe: Psycholog –
Opis doświadczenia: – Psycholog

 

Literatura w zakresie doradztwa zawodowego.

Prezentujemy odnośniki do materiałów i pozycji książkowych związanych z doradztwem zawodowym :

1. Charakterologiczne uwarunkowania trwałości i trafności decyzji zawodowych
Henryk Jarosiewicz, Instytut Psychologii UW
http://temp.sdsiz.pl/index.php/publikacje/166-charakterologiczne-uwarunkowania-trwaoci-i-trafnoci-decyzji-zawodowych
2. Wewnątrzszkolny system doradztwa na poziomie gimnazjum
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=pzawodowe&methid=53748&page=subpage&article_id=324957&page_id=23985

3. Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu.
Propozycje rozwiązań metodycznych,
Dołęga-Herzog H., Rosalska M., (2014)
http://www.euroguidance.pl/index.php?id=ksiazki
4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Przykładowe rozwiązania,
Praca zbiorowa pod redakcją Agnieszki Pfeiffer, (2014)
http://www.euroguidance.pl/index.php?id=ksiazki
5. Od marzeń do kariery. Poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
Rosalska M.,… Czytaj dalej

Pojęcia i definicje dotyczące doradztwa zawodowego

DORADCA ZAWODOWY – osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych
i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.
(por.: Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. 1995. Wyd. MPiPS.… Czytaj dalej

Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów do możliwości potrzeb uczniów- informacja dla rodziców

Podczas egzaminów i sprawdzianu szóstoklasisty uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą korzystać z dostosowanych do ich trudności arkuszy egzaminacyjnych, wydłużonego czasu pracy, wsparcia nauczyciela wspomagającego. Aby uczeń z orzeczeniem mógł skorzystać z dostosowań, dyrektor szkoły musi uzyskać od rodziców oświadczenie, w którym rodzice deklarują chęć skorzystania lub rezygnację z dostosowań. Po otrzymaniu informacji od rodziców, dyrektor szkoły zgłasza do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej konieczność opracowania arkuszy egzaminacyjnych dla uczniów z orzeczeniem. Wszystkie informacje na temat warunków dostosowań, znajdują… Czytaj dalej

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO – INFORMACJE DLA RODZICÓW

Dziecko, aby zostało objęte kształceniem specjalnym w systemie edukacji, musi posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dokument taki wydaje się dzieciom:

 • niepełnosprawnym: niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • niedostosowanych społecznie,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Prawo oświatowe nie wyjaśnia wprost, od jakiego wieku dziecko może uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jednakże pierwsze… Czytaj dalej

INDYWIDUALNE NAUCZANIE- INFORMACJA DLA RODZICÓW.

Jeżeli stan zdrowia dziecka uniemożliwia mu uczęszczanie do placówki oświatowej, może ono skorzystać z indywidualnego nauczania. Organizuje się na je podstawie orzeczenia o potrzebie  indywidualnego nauczania, wydawanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. O wydanie takiego orzeczenia i przeniesienie dziecka na indywidualne nauczanie mogą wystąpić tylko rodzice! Do wniosku o orzeczenie trzeba dołączyć zaświadczenie lekarskie, w którym lekarz stwierdza konieczność takiego nauczania. Bez takiego dokumentu orzeczenie nie zostanie wydane.
WAŻNE: Wzór zaświadczenia lekarskiego, które należy wypełnić można pobrać ze strony internetowej… Czytaj dalej

Oferta Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wałbrzychu skierowana do uczniów wszystkich etapów edukacyjnych

Szanowni Rodzice, Nauczyciele oraz Uczniowie

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna prezentuje najnowszą ofertę zajęć grupowych oraz indywidualnych skierowaną do uczniów szkół powiatu wałbrzyskiego. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z zamieszczoną ofertą zajęć i zgłaszanie dzieci w sekretariacie naszej Poradni

OFERTA PORADNI DLA UCZNIÓW